Kumpulan Hadits Pendek

Mutiara Hadis Nabi Saw Berikut ini adalah Sabda-sabda Nabi saw, Ia bersabda: Sampaikan kepada yang lain bahwa tidak ada kata-kata dariku y...

nabi 2


Mutiara Hadis Nabi Saw


Berikut ini adalah Sabda-sabda Nabi saw, Ia bersabda:

 • Sampaikan kepada yang lain bahwa tidak ada kata-kata dariku yang tersimpan, yang kalian ketahui secara pasti.

 • Siapa pun yang menisbatkan doktrin atau ajaran kepadaku, dan itu tidak berasal dariku, maka ia akan pergi ke neraka.

 • Pintu Firdaus tertutup bagi tukang fitnah dan tukang ghibah.

 • Sedekah menghindarkan diri dari bala dan musibah.

 • Zakat harus dikumpulkan dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang miskin.

 • Seorang yang memberikan sedekah dengan sepotong perak dalam masa hidupnya adalah lebih baik dibandingkan menyerahkan seratus keping perak ketika masa sakaratul maut.

 • Berjumpa dengan sahabat-sahabat dengan wajah riang dan mengundang mereka untuk sebuah perjamuan merupakan amal ibadah.

 • Melebarkan perhatian kepada tetangga dan mengirimkan kepada mereka hadiah adalah bagian dari ibadah.


 

 

 

Kematian

 • Janganlah engkau berharap mati, sebelum waktunya tiba.

 • Sebutlah kebaikan orang-orang mati di antara kalian kebaikan dan janganlah menyebut cela dan aib mereka.

 • Bunuh diri merupakan salah satu dosa besar.


 

Kemuliaan Bekerja Keras

 • Barang siapa yang mampu dan pantas namun tidak bekerja untuk dirinya atau untuk orang lain maka Allah Swt tidak rela kepadanya.

 • Orang-orang yang mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan hidupnya adalah dicintai oleh Allah Swt.

 • Allah adalah Maha Pemurah kepada orang yang mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan usahanya sendiri tidak dengan meminta-minta.

 • Barang siapa yang membuka bagi dirinya pintu meminta-minta, Allah Swt akan bukakan pintu kemisikinan untuknya.

 • Ya Allah! Jauhkan dariku sifat pemalas dan tidak berdaya.

 • Barang siapa yang memonopoli perdagangan maka ia adalah seorang pelaku maksiat.


 

Pendidikan

 • Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat.

 • Manusia memiliki kebebasan dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

 • Tinta pena ulama lebih kudus daripada darah syuhada.

 • Barang siapa yang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah akan Allah Swt tunjukkan baginya jalan menuju Firdaus.

 • Carilah ilmu walaupun harus ke negeri Cina.

 • Carilah ilmu, karena barang siapa yang mencari ilmu, ia berada di jalan Allah, menunaikan ibadah, orang yang mengajarkannya adalah memuji Allah, yang mencarinya memuja Allah, yang mengajarkannya, menunaikan bersedekah; dan orang yang mengajarkannya, melaksanakan sebuah kebaktian kepada Allah. Ilmu pengetahuan memberikan kemampuan kepada pemiliknya untuk membedakan antara yang halal dan haram; ilmu pengetahuan adalah sahabat dalam kesendirian, teman dalam kesunyian, kawan ketika kehilangan kawan; membimbing kita kepada kebahagiaan; memberikan rezeki ketika kesusahan; melayani sebagai senjata menghadapi musuh. Dengan ilmu makhluk bangkit hingga kepada ketinggian derajat kebaikan dan kemuliaan, berhubungan dengan kedaulatan di dunia ini dan meraih kebahagiaan di akhirat.

 • Seburuk-buruk manusia adalah orang jahil, dan sebaik-baik manusia adalah orang alim.

 • Orang-orang yang belajar tidak akan pernah mati.


 

Musuh-Musuh Allah

 • Musuh Allah yang terbesar adalah mereka yang mengakui Islam, dan melakukan kekufuran dan melukai orang hingga berdarah tanpa sebab.

 • Maksiat yang terbesar adalah menyekutukan sesuatu dengan Allah, menyakiti hati kedua orang tua, membunuh sesama manusia, bunuh diri, bersumpah palsu.


 

Hasud

 • Jangan mencari-cari aib orang lain, karena ia memakan dan menghilangkan kebaikan, sebagaimana api melalap kayu-kayu bakar.


 

Puasa

 • Orang yang melaksanakan puasa, namun tidak meninggalkan dusta dan fitnah, maka Allah Swt tidak akan mengindahkannya apakah dia makan atau minum


 

KeRidhaan Allah

 • Siapakah orang yang diRidhai oleh Allah? Orang yang paling bermanfaat untuk yang lainnya.

 • Sesungguhnya Allah Swt mencintai seorang muslim yang miskin dengan keluarganya dan menahan diri dari meminta-minta dan melakukan pekerjaan haram.


 

Memaafkan

 • Barang siapa yang menahan marahnya, ketika ia memiliki kemampuan untuk melakukannya, Allah Swt akan memberikan ganjaran yang besar kepadanya.

 • Insan yang paling mulia di sisi Allah Swt adalah orang yang memaafkan –ketika ia memiliki kekuasaan– orang yang melukainya.

 • Orang yang kuat bukanlah orang yang jago bergulat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika ia sedang marah. Oleh karena itu Allah Swt berfirman: “Sesungguhnya, mereka yang mengerjakan kesabaran di bawah ujian dan memaafkan adalah orang-orang yang benar."


 

Sifat Munafik

 • Orang munafik adalah orang yang ketika berbicara, berdusta; berjanji, melanggarnya; dan ketika diberi amanah, berkhianat.

 • Muslim adalah orang yang menunaikan amanah, jujur dan setia pada janjinya.


 

Islam dan Agama Lain

 • Salah seorang sahabat Nabi Saw meminta Nabi Saw untuk melaknat orang-orang kafir. Nabi Saw bersabda: “Aku tidak diutus untuk melakukan hal seperti ini, Aku diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam."

 • Setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan condong (fitrah) kepada Islam. Ibu dan bapaknyalah yang menjadikan mereka seorang Nasrani atau seorang Yahudi atau seorang Majusi.

 • Berlakulah dengan santun kepada orang lain, dan tidak kasar; hiburlah mereka dan jangan mencerca mereka.


 

Akhlak

 • Tidak ada pekerjaan yang paling baik melebihi banyak diam dan memiliki akhlak yang mulia.

 • Sebaik-baik sahabat adalah yang paling baik akhlaknya.

 • Amal-ibadah tidak akan diterima karena buruknya lisan.


 

Pernikahan

 • Menikah diwajibkan kepada mereka yang mampu atau yang memiliki kemampuan.


Sederhana

 • Siapa yang tidak melakukan kesederhanaan dan tidak mencegah dirinya dari perbuatan yang tercela adalah bukan muslim.

 • Zina mata adalah melihat disertai dengan syahwat kepada istri orang lain; dan zina lisan adalah berkata-kata yang dilarang.

 • Aku bersumpah demi Allah, tidak ada yang lain, yang lebih dimurkai oleh Allah Swt, melebihi perbuatan zina antara pria dan wanita.

 • Orang yang meminum arak, berzina, mencuri, dan meminta-minta maka baginya azab yang pedih.


 

Muslim dan Persaudaran Muslim

 • Seorang muslim adalah dia yang lisannya dan tangannya terlepas dari menyakiti muslim yang lainnnya.

 • Seorang muslim yang sejati adalah mereka yang bersyukur kepada Allah Swt dalam kemakmuran dan pasrah kepada-Nya dalam kesempitan hidup.

 • Tidak layak bagi seorang yang berbicara kebenaran untuk mengutuk orang-orang.

 • Tidak sempurna bagi seorang muslim yang penuh kantung perutnya sementara tetangganya kelaparan.

 • Tidak sempurna iman seseorang, sehingga apa yang menjadi harapannya terhadap orang lain adalah seperti yang dia harapkan untuk dirinya.

 • Seluruh kaum muslim adalah ibarat sebuah dinding, kesemua bagiannya saling menguatkan satu sama lain, dengan cara seperti ini, mereka harus saling mendukung satu dengan yang lainnya.

 • Setiap muslim adalah bersaudara dalam agama, dan mereka tidak dibenarkan untuk menindas satu dengan yang lainnya juga tidak dibenarkan untuk meninggalkan satu dengan yang lainnya ketika diperlukan pertolongannya, juga tidak dibenarkan menghina satu dengan yang lainnya; dan segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang muslim haram bagi yang lain, darahnya, hartanya dan nama baiknya.

 • Menghina seorang muslim adalah berbuat maksiat kepada Allah Swt dan perbuatan kufur memerangi salah seorang muslim.

 • Kewajiban seorang muslim terbagi menjadi enam bagian:

  1. Ketika engkau bersua dengan seorang muslim engkau berikan salam kepadanya.

  2. Engkau memenuhi undangan seorang muslim ketika engkau diundang.

  3. Memberikan nasihat kepadanya jika diminta.

  4. Ketika ia bersin dan berkata: "Alhamdulillah", engkau harus berkata "RahimakaLlah (semoga Allah merahmatimu).

  5. Engkau jenguk ia ketika ia sakit

  6. Dan mengikuti kebaikannya ketika ia wafat.
 

Penindasan

 • Allah tidak menyukai para zalim dan tidak mencintai kezaliman di dunia.


 

Anak Yatim

 • Sebaik-baik rumah, adalah rumah yang di dalamnya anak yatim disantuni dan dikasihi.

 • Aku dan para pelindung anak yatim akan berkumpul di satu tempat di akhirat kelak laksana dua anak jari, saling bersentuhan.


 

Al-Qur'an, Nabi dan Ahlulbait Nabi

 • Wahai Tuhanku! Anugerahkan kepadaku cinta-Mu; anugerahkan kepadaku kecintaan kepada orang-orang yang mencintai-Mu; anugerahkan kepadaku perbuatan yang dapat meraih cinta-Mu; jadikan cinta-Mu lebih aku sukai daripada diriku sendiri, harta dan keluargaku.

 • Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk tawadhu' dan merendah, tidak pongah, dan tidak melakukan kezaliman kepada yang lain.

 • Nabi Saw berdiri menyambut putrinya Fatimah, ketika ia berkunjung ke kediaman Nabi Saw.

 • Aku tinggalkan dua pusaka berharga kepada kalian dan jika berpegang teguh kepadanya kalian tidak akan pernah sesat selamanya, Kitabullah dan Itrahti (Ahlulbait).

 • Aku dan 'Ali diciptakan dari Nur yang satu.

 • Aku adalah kota ilmu dan 'Ali adalah pintunya.

 • Wahai 'Ali! Kedudukanmu bagiku adalah seperti kedudukan Harun bagi Musa, hanya saja tidak ada nabi selepasku.

 • Barang siapa yang menjadikan Aku sebagai mawla-nya, 'Ali adalah mawla-nya. Allahummah, jadikan sahabatMu yang menjadikan 'Ali sebagai sahabatnya, dan musuh bagi siapa yang memusuhinya.

 • Fatimah adalah belahan jiwaku.

 • Husain adalah dariku dan Aku dari Husain.

 • Hasan dan Husain adalah penghulu pemuda di Surga.


 

Surga

 • Tidak akan masuk surga, bagi orang yang memiliki sebiji atom kesombongan dalam dirinya.

 • Jahannam dikelilingi dengan kesenangan dan surga dikelilingi dengan kesusahan dan kesukaran.

 • Barang siapa yang memiliki hati yang lurus, kudus dan pengasih, mereka akan memasuki surga.

 • Jagalah dirimu dari lima hal dan aku penjaminmu untuk memasuki surga:

  1. Ketika engkau berkata-kata, katakanlah yang benar;

  2. Tunaikan janjimu;

  3. Tunaikan amanah yang diberikan kepadamu;

  4. Jagalah tanganmu dari menyerang dan;

  5. Dari mengambil yang haram dan buruk.
 

Keluarga dan Orang-Tua

 • Firdaus terletak di bawah telapak kaki ibu.

 • KeRidhaan Allah berada pada keRidhaan ayah dan murka Allah berada pada kemurkaan ayah.

 • Barang siapa yang berhasrat untuk memasuki Firdaus, ia harus membuat orang-tuanya Ridha.

 • Alangkah malangnya, seorang pemuda tidak mendapatkan Firdaus karena tidak berkhidmat kepada orang-tuanya.

 • Setiap insan harus berbuat kebajikan kepada orang tuanya, walaupun mereka menyakitimu.

 • Kebajikan adalah sebuah tanda keimanan dan barang siapa yang tidak memiliki kebajikan, maka ia tidak memiliki iman.

 • Tidak ada warisan yang baik dari orang tua kepada anaknya melebihi warisan adab yang baik.

 • Perlakukan anak-anak sehingga tertanam iffah (menghormati-diri) dalam diri mereka.

 • Barang siapa yang melakukan kebaikan kepada anak putrinya, ia akan terselamatkan dari api jahannam.

 • Muslim yang paling sempurna adalah muslim yang paling disukai sikapnya oleh orang lain.


 

Kesombongan

 • Tidak seorang pun dapat tumbuh besar, kuat dan menawan perilakunya, orang yang pikirannya hanya terpusat seluruhnya kepada dirinya.

 • Sebuah komunitas harus berhenti dari membual nenek-moyang mereka. Manusia adalah anak-cucu Adam dan Adam berasal dari tanah.


 

Pikiran

 • Yang pertama kali diciptakan adalah cahayaku.

 • Pikiran mulia menghasilkan pekerjaan mulia


 

 

Nasihat-nasihat

 • Jihad terbesar adalah jihad melawan diri.

 • Sebaik-baik perbuatan di sisi Allah Swt, adalah perbuatan istiqamah, walaupun dalam skala kecil.

 • Ikat untamu kemudian tawakkal kepada Allah.

 • Sebaik-baik perbuatan adalah yang dicapai dengan cara yang baik.


 

Mengingat Allah Swt

 • Akhlak yang baik, bermusyawarah dalam bekerja dan mengambil jalan tengah dalam segala urusan, merupakan sifat utama para nabi.

 • Segala sesuatu memiliki pembersih dan pembersih hati adalah mengingat Allah Swt.

 • Barang siapa yang berhasrat berjumpa dengan Allah Swt, Allah berhasrat untuk berjumpa dengannya.

 • Lima waktu shalat yang diwajibkan menghapuskan dosa-dosa yang dikerjakan di antara satu waktu dengan waktu yang lainnya, kecuali dosa-dosa besar.

 • Kerjakan shalatmu dengan berdiri, jika engkau tidak mampu, dengan duduk, jika tidak maka berbaringlah.

 • Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun dan berikan hukuman kepada mereka pada usia sepuluh tahun jika menolak untuk mengerjakan shalat; dan ketika mereka mencapai usia sepuluh tahun, pisahkanlah tempat tidur mereka.


 

Curiga

 • Sikap curiga adalah dusta yang paling legam.


 

Simpati

 • Allah tidak akan mengasihi kepada orang yang tidak mengasihi terhadap sesama manusia. Barang siapa yang tidak mengasihi kepada makhluk Allah Swt dan kepada anaknya, maka Allah tidak akan berbuat baik kepadanya.

 • Barang siapa yang berbuat kebajikan kepada orang-orang yang membutuhkan, Allah akan memperlakukan mereka dengan baik di dunia dan di akhirat.

 • Barang siapa yang menjenguk orang sakit, seorang malaikat akan berseru dari langit: "Berbahagialah di dunia ini dan semoga kebahagiaan menyertai langkah-langkahmu; dan hunilah kediamanmu di surga.


 

Wanita

 • Seorang istri yang salehah adalah sebaik-baiknya khazanah

 • Apakah engkau memukul istrimu, sebagaimana layaknya seorang pembantu? Engkau tidak boleh melakukan itu.

 • Seorang muslim tidak boleh membenci istrinya. Jika ia tidak rela dengan istrinya, jadikan ia rela dengan yang lain. Yang merupakan sesuatu yang hasanah (baik).

 • Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt adalah perceraian.

 • Jangan kalian mencegah istri-istri kalian untuk pergi ke masjid; akan tetapi mereka lebih baik mengerjakan shalat di rumah.

 • Ketika seorang wanita mengerjakan shalat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, dan pengasih dan taat kepada suaminya, katakan kepada mereka bahwa mereka akan masuk surga dari pintu mana pun yang mereka sukai.


 

Dunia

 • Cinta dunia adalah akar segala kejahatan.

 • Kekayaan yang dipergunakan dengan pantas adalah sebuah rahmat; dan pemilik dapat dengan halal berusaha untuk memperbanyaknya dengan cara-cara yang jujur.[]

loading...
loading...
loading...
Name

#ahlulbait #shalawat #doa #AlQuds #buku putih mazhab syiah #DR Ahmad Thayyib #Dzikir #ebooks #Fatimah #FikihSyiah #ImamAli #ImamHasanAlMujtaba #ImamKhomeini #isis #kitabsyiah #syiahmenjawab #alkafi #Mufti Ahlusunnah Mesir #Mufti Al-Azhar #Persatuan Umat Islam #Syiah Bagian dari ISLAM #syiahmenjawab #tabayyun #alibinabithalib #Umur #Walipitu #Walisongo #Wawancara Eksklusif 10 kegagalan memahami syiah 17 Agustus 2017 4 Pesan Nabi SAW kepada 'Ali as ABI ABI berkunjung Kemenko Polhukam abu bakar abu dzar abu dzar al-ghifary abu jaham Abu Turab Adab Berkomunikasi Dalam Quran agama Agama amp; Dunia Agama dan AKhlak Agama dan Dunia Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern Agama Memperkuat Diri Hadapi Kesulitan Agama Sadis agama untuk manusia Agresi Saudi agustinus ahkamul quran Ahli Ibadah Yang Riya' ahlul bait ahlul bayt ahlul bayt as ahlulbait Ahlulbait as adalah Ahlu adz Dzikr Ahlulbait as Bagaikan Pintu Pengampunan Ahlulbait Nabi as adalah Tali Allah Ahlussunnah ahlusunah Ahmad Taufik Jufry air Air Mata Kerinduan Uwais Al Qarani Kepada Rasul SAW Ajaran Ajaran Nabi Muhammad Saw Untuk Kehidupan ajwibah akal fitrah AKAR FITNAH akhlak Akhlak Imam Sajjad Pasca Karbala Akhlak Mulia Akibat Lalai Shalat Akidah Akidah Syiah Aktivis Al Mahdi al quran Al Quran al quran syiah Al-Fatihah al-ghaib Al-Ghazali Al-Kalbi Al-Qur'anul Karim Al-Quran Alam Ali Ali Akbar Ali ibn Abi Thalib ali khamenei ali shariati ali syariati aliran sesat Amalan Malam Nisfu Sya’ban amaliyah Amr bin Yasir an-Najasy an-Najazyi Anda Bertanya Anda bertanya SYiah menjawab Annemarie Schimmel Anti Stres anti terorisme Antologi Islam Apa Apa Definisi Roti? Apa yang Kita Pikirkan Api Takfiriah Yang Menjilat Diri Sendiri Arab Saudi Arbain Husaini Argumentasi Rasional Syiah Tentang Imamah Aristoteles asal-usul syi'ah Asas Politik Kanjeng Nabi Muhammad SAW Asuransikan dirimu dengan doa ini Asyura asyuro At-Taqrib Audio awjibah Ayat-ayat Keagungan Nabi Ayatollah Bahjat qs Ayatullah Nuri Hamadani Ayatullah Shafi Ghulpaghani Ayatulloh Az-Zahra bab Bagaimanakah Bahagia? bahagia Bahasa Agama BANGGALAH MENJADI BANGSA INDONESIA Bangsa Iran Bangsa Persia Bantahan Keras Bahwa Syiah Pengikut Ibn Saba' Bedah Buku Putih Mazhab Syiah Berbahagia karena berbagi jalanNya berbuat baik Berdzikir dalam Perspektif Imam Khomeini Berita Berkah Sang belahan jiwa Nabi SAW amp; Doa Ziarah padanya Bersama Tuhan Di Bulan Suci bersuci bertindak Berwisata dengan Kemuliaan Fatimah Azzahra Betulkah Syi'ah Mengkafirkan Sunni? bijak Biografi Biografi Allamah Thabathaba'i Biografi Imam Ali Biografi Ulama Syiah Bisik-bisik Obama Tentang Islam di Indonesia Budaya Budaya & Gaya Hidup Budaya amp; Gaya Hidup Buku Putih Mazhab Syiah: Fakta Eksistensi Syiah Bulan bung karno Bung Karno pun Napak Tilas ke Imam Husain di Karbala Bung Karno pun Ziarah Imam Husain di Karbala Buya Syafi'i Ma'arif Cahaya Cahaya Nabi Muhammad Cahaya Nabi Muhammad saw Cahaya Tuhan cak nun CARA MENDIDIK ANAK ala AMIRUL MUKMININ ALI BIN ABI THALIB (S.A) cerita cerita sufi Chat Cinta Cinta Anugerah Terindah Cinta kepada Husein Cinta kepada Nabi SAW Cinta Kepada Keluarga Nabi Muhammad SAW Cinta Menyatu dalam taat kepadaNya Cinta Rasulullah SAW Kepada Empat Sahabat Radhiyallahu'anhum Copernicus corak filsafat Syiah Dan Sinterklas Turut Melakukan Aksi Intifadah Bela Palestina Daras Akidah Daras Akidah MIsbah Yazdi Definisi Roti Deklarasi Bersama Pulangkan Pengungsi Sampang Delapan jalan menghapus dosa Demonstrasi di Yaman Dialog Newton Diam diskriminasi Do’a Doa Adilah Doa Adilah adalah salah satu doa yang dianjurkan dan diajarkan untuk mencegah kita kehilangan iman saat ajal menjemput nanti. Doa Ahad (Janji Setia) Doa Hari Jum’at Doa Jausyan Kabir Doa Keamanan Doa Kumayl/Hazrat Haidr as doa perpisahan ramdhan doa ramdhan Doa Tawassul Nabi dan Ahlulbaitnya yang suci Doktrin Dosa dua belas imam dunia islam Dunia Islam dzulhijah Editorial Empat Hal Yang Mematikan Hati Enam Hal Yang Dapat Menghapus Amal Kebaikan enggan Epistemologi Agama Eskalasi Intoleransi Takfiri di Yogyakarta etika Ramadhan Face Off "Palestine" Fajar 5 Simbol Persatuan Sunni-Syiah FAKTA FATIMAH Faktor Faktor Pemicu Perpecahan falasi Falsafah Kebangkitan Imam Husain Fana Fana dalam dunia Irfan fathimah Fathimah as tentang Keagungan Al-Qur'an fathul bari Fatimah 'alaihassalam FATIMAH AZ- ZAHRA: IBU dari AYAHNYA dan PENGHULU SELURUH WANITA fatwa Fatwa Fatwa Sesat yang mensesatkan fatwa imam Khamenei Fatwa Marja' Fatwa Sayid Khamenei Larangan Mencaci Sahabat dan Simbol-Simbol Ahlussunnah Fenomena Alam fikih fikih ibadah Filosofi Filsafat Filsafat Iluminasionis Filsafat Islam filsafat Kant Filsafat Nahwu fiqh Fiqh Ibadah fiqih Syiah Fiqih syiah najis Firaun Fisafat Fitnah Syiah fuqoha gagal memahami syiah gaib Galileo Gallery Gerakan Politik-Sosial Imam Khomeini Gereja Ghadir Ghadir Khum golden ways Grand Syaikh Al Azhar : Fatwa Larangan Pembunuhan Muslim Syiah Meredam Konflik Sektarian gubernur gubernur mesir Guru hadis hadis ahlulbait hadis syiah Hadist Hadist Rosululloh Hadist Tsaqalain hadits Hadits hadits 12 khalifah. khulafa ar Rosyidin hadits ahlulbait hadits nabi haji Haji Langganan Hajj (The Pilgrimage): Menghampiri Allah Swt hak hak asasi manusia HAK IBU DAN HARI IBU hak sahabat hak teman HAKEKAT NISFU SYA'BAN Hakekat Puasa Menurut Perspektif Al-Quran Hakikat Dzikir Hakikat Syafaat dan Tawassul Menurut Al-Quran hakim Hakim Cium Tangan Terdakwa Halilintar HAM hamba Harapan Hari Internasional al-Quds di Semarang diikuti oleh ribuan orang yang cinta kemerdekaan dan perdamaian hari kemenangan Hari Raya Orang Berpuasa Harmoni Sunnah-Syiah di Irak Harmoni Titik-Temu Sunni/NU dan Syiah harmonis hasan al banna HASAN AL BANNA DAN PROGRAM PENDEKATAN SUNNI-SYIAH hasan al bashri Hasan al-Mujtaba Hati hawa nafsu hawa nafsu dalam al quran hadits hawa nafsu menurut syiah Hedonis Penyakit Kehidupan Hermeneutika hikmah hikmah imam Ali as Himah Hisbulloh Houthi hubungan hubungan antara agama dan akhlak hudud hukum hukum Islam hukum Qiyas hukum Tuhan Hume humor husain husain fadhlullah HUT RI ibadah wanita ibnu hajar ibu Ibu Kaum Mukminin dan Keutamaan Wanita Muslim Pertama Ideologi Syi'ah Idul Qurban dan Penyembelihan ihtiyath ijtihad ikhtilaf ilahi Ilmu Ilmu Agama Ilmu Firoq Image imam imam 12 imam ali Imam Ali Adalah Rahmat Imam Ali Al Ridho as Imam Ali ar-Ridha imam ali bin abi thalib Imam Ali dan Dua Orang Yahudi Imam ALi dan Filsafat Nahwu imam ali khamenei Imam Ali Zainal Abidin Imam Ali Zainal Abidin as Imam As-Shadiq Imam Asajad Imam Hasan Imam Hasan al mujtaba Imam Hasan dalam literatur Syiah Imam Hasan menurut Syiah Imam Husain IMAM HUSAIN PRIBADI DIDIKAN RASULULLAH SAW. Imam Husain Tragedi Karbala Imam Husein imam ja'far shadiq Imam Ja'far Shadiq dalam Mengurai Penyimpangan Imam Jafar Imam Jafar Asshadiq as imam Jafar shadiq as Imam Jafar Sodiq Imam Jawad imam khomeini Imam Khomeini Membangkitkan Kesadaran Umat Imam Khumaini Imam Mahdi Imam maksumin Imam Musa Al Kazhim as Imam Musa Kazhim as Imam Musa Kazim Imam Sajjad Imam Syiah imam syiah. imam ahlulbayt as IMAM ZAMAN as imamah Imamah amp; Wilayah imamah dan khilafah Imamah Imam Ali Imamah menurut syiah Iman iman dan amal. korelasi iman dan amal individu Indonesia indonesia merdeka Info Syi’ah Info Syiah Instropeksi Diri Internasional Iran Iran-kah Bangsa Yang Dijanjikan Dalam Surat Muhammad? Iranphobia dan Syiahphobia Irfan Irfan amp; Tasawuf Irfan dan Akhlak Irfan dan Filsafat Irfan Praktis Irfan Teoritis ISIS Berencana Teror Iran ISIS Perusak Citra Islam Muhammadi (Saw) iskandariah Islam islam damai Islam dan Keindonesiaan islam nusantara Islamisme Islamphobia israel istibra ISTIKHARAH DENGAN TASBIH Jabatan itu tidak lebih berarti dari sepatuku Jabir ibn Abdullah Al-Anshari Jadilah Orang Baik jagalah persatuan umat Jalaludin Rahmat Jalaludin Rumi Jangan Ada Ruang di Indonesia untuk Terorisme Jangan berpangku tangan Jawa Jejak-jejak Imam Ali pada Bendera Macan Ali Cirebon Jokowi Jokowi: Gus Dur tak rela konstitusi diremehkan judul Jurnalis Juru Selamat Kalau Di Jawa Ada Wali Songo Di Bali Punya Wali Pitu Kamu adalah Kebiasaanmu Kanjeng Nabi SAW Karbala KATA DAN UJARAN KATA-KATA YANG MEMBUAT ABU THALIB MANTAP keadilan kebahagiaan Kebangkitan Imam Husain keberkahan bulan ramadhan Kebhinekaaan Kedatangan Imam Mahdi as Kedudukan Bersikap Jujur Dalam Hidup kedudukan perempuan Kefakiran dan Kebakhilan kegagalan memahami syiah Keharmonisan Sunni-Syiah di Masjid Yardyam Rusia Kehendak Bebas Dan Takdir kehidupan Kehidupan Ali ibn Abi Thalib Keilmuan Islam Kejahilan yang paling besar kelahiran keledai Keluarga Nabi KELUH KESAH KAWAN (1) KELUH KESAH KAWAN (2) Kemaksuman Nabi dalam Perspektif Al-Quran Kemaksuman Nabi Muhammad SAW Kemaksuman Para Nabi Menurut Syiah Kembali Kepada Keaslian Jatidiri Manusia Kemenag Gelar Dialog Lintas Guru Agama Untuk Tingkatkan Toleransi Kemenangan Sudah Dekat kemiskinan Kenabian Kenapa Selalu Berpecah-belah? Kepeloporan Syiah di bidang Ilmu Kalam Kepemimpinan Dan Imam Maksum Kepler kerajaan aceh kerjasama Kesatria Karbala Ali akbar kesetaraan Kesucian ketenagakerjaan Keteraturan Keteraturan Fenomena Semesta Ketika Anak Melawan Kita Ketika Binatang-Binatang Berhaji Ketuhanan keutamaan bulan Keutamaan Hari dan Bulan Sya'ban khalifah khilafah khomeini Khotbah 1 Khurasan khutbah Imam Ali as Kilas Balik Murtadha Muthahhari kisah kisah bijak kisah hikmah Kisah Romantis Keluarga Kenabian Kisah sakitnya Rasul sebelum Wafat Kisah sebuah cincin Mulia Kita atau Imam Zaman yang Ghaib? Kita Beragam kitab kitab syiah Koalisi Saudi-Zionis Gagal Tenggelamkan Isu Quds dan Palestina Konsep Ketuhanan Konsep Ketuhanan Dalam Filsafat Konsultan Nikah Saudi bolehkan suami pukuli istri secara Islami Korban Crane kristen Kritik Israel Kumail kurr Lagu Kebangsaan Lahirnya Sang Putera Ka'bah lailatul qadar menurut syiah lailatul qadr Larangan Menolak Peminta Lau Kana Bainana Al-Habib Law Kana Bainana Lentera Ilahi lidah Link logika Lord of The Ring luqman luqman hakim Ma'arif Ma’rifah madzhab Ja'fari makna haji Makna Kesyahidan Makna Syahadah Makrifatullah malaki tabrizi malam di malam lailatul qadar malik asytar mantan Walikota London diskors manusia manusia dan alam semesta Masa Dhuhur Masa IMAM ZAMAN as masalah masehi masuknya islam masyarakat Matahari mazhab Melatih Diri Melatih Diri untuk Hidup Melihat Allah Melihat Tuhan Memohon Taufik Mempelajari Ilmu Agama Menahan Tangisan Si Miskin Menakar Kualitas Sang Mufti Ketika Murka Mencegah Predator Anak Menembus ruang dan waktu bersama Jibril Mengapa Asyura Diperingati Tiap tahun Mengapa Menangis Atas al Husain mengenal hawa nafsu Mengenang dan Berbahagia Menggalang Persatuan Seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi SAW Menghadapi Kemarahan Dengan Santun Menghampiri Allah Swt menjadi manusia haji Menjadi Musafir Yang berhasil Menjaga Amalan MENJAGA HATI amp; LIDAH menjawab fitnah menjawab tuduhan menolak buku panduan MUI Menolak syiah Menyangkal Filsafat Hampa Merdeka mesiah Milad Fatimah Az Zahra as Mimpi yang Terbeli Motivasi Qurani Mozaik muamalah mudhaf Muhammad Muhammad saw Muhasabah diri Muhsin Labib MUI MUI dan Syiah MUI dan Tugas Mempersatukan Umat mujtahid mukallid Mukjizat Nabi Mukmin Adalah Sekufu Bagi Mukmin Munajat/Doa Murid murtadha muthahhari muslimah muthahhari muthlaq Mutiara Ahlulbait Mutiara Hikmah mutiara imam Ali as MY MOTHER IS THE MIRROR OF MY LIFE MY MOTHER IS THE MIRROR OF MY LIFE (2) Nabi Nabi Muhammad nahjul balaghah najasah Najh al-Balaghah nakhai nama Allah Nasab Imam Ali Nasehat Imam Khomeini (qs) untuk Seorang Muslim nashiruddin Nasional Nasionalisme Nasruddin Natal Dan Teologi Cinta Neo Teologi Nikah Mut`ah Nilai dan Kadar Manusia NKRI Harga Mati nominalisme NU Meminta Jokowi Bubarkan Ormas Keagamaan Anti Pancasila Nur Muhamad Nur Muhammad Nusantara Opini Orang tua dan orang hitam tidak akan masuk surga Orang yang berilmu dengan orang yang beriman sangat berbeda Orang Yang Sombong ORATOR ZALIM Orde Baru ormas ahlulbait indonesia Ormas Anti Pancasila Harus dibubarkan Pahala Memaafkan pajak pancasila Pancasila Jaya Pandangan Imam Ali as Tentang Kebodohan Pandangan Ulama dan Sejarahwan Tentang Imam Ali Zainal Abidin as Panjang Umur Para Sahabat PBNU pejabat Pelajaran Dari Yang Telah Berlalu pembalasan Pembantaian Imam Husain PEMBENCI DAN KEBENCIAN pembicara Pembuktian Wajibul Wujud Pemicu pemikiran Pemikiran dan Kepribadian Imam Khomeini Bagi Dunia pemimpin islam Pemimpin Non Muslim penalaran Pencipta Pencipta Lagu pendekatan sunni syiah pendengar Pengakuan Mahasiswa Asal Myanmar Tentang Syiah Pengangkatan Yazid Pengaruh Buruk Malas dan Solusinya pengertian pengetahuan Pengetahuan memberikan manusia wawasan dan kesadaran Pengetahuan menurut Imam Ali as Pengetahuan Umum Penghalang Kehadiran Hati Ketika Shalat Penghancuran Situs Kuno: dari Suriah hingga Yogya Penghormatan Imam Ali as Kepada Para Tamu Pengorbanan Imam Ali bin Abi Thalib as untuk Tamu penguasa islam Pengungsi Sampang Penolakan Ulama Islam Terhadap Gerakan Takfiri Pentingnya Sejarah PERANG MELAWAN KEBODOHAN Perbedaan Tidak Harus Diseragamkan perempuan perempuan muslimah Peringatan Wiladah Al-Mahdi Afs Peristiwa Karbala Permainan Politik di Balik Dukungan Wahabi Salafi Takfiri pernikahan Pernyataan Perpecahan persahabatan sunni-syiah Persatuan persatuan islam Persatuan Islam dalam Perspektif Imam Ja'far as Persatuan Syiah-Sunni persaudaraan sunni-syiah persaudaraan umat Persefektif Al-Quran Perspektif Perspektif Imam Jafar Shadiq as tentang Sumber Pengetahuan Perspektif Jendral Gatot tentang Persatuan dan Pertahanan Indonesia Perspektif/Opini Pertolongan Allah Pesan Pesan Asyuro Sayidah Zainab Pesan Asyuro Sayidah Zainab as Pesan Asyuro Sayidah Zainab Singa Bani Hasyim Pesan dan Nasehat untuk MUI Pesan Haji Ayatollah Sayyid Ali Khamenei 2016 Ini Hadirkan Tetesan Airmata Pesan Haji Oleh Ayatollah Sayyid Ali Khamenei 2016 Ini Hadirkan Tetesan Airmata Pesan Haji Rahbar 2017 pesan imam ali Pesan Majma Jahani Ahlul Bait PESAN NATAL AYATULLAH KHAMENEI pesan persahabatan Pesan Rahbar Pesan Syahid Mohsen Phobia Terhadap Syiah? Itulah Desain Kepentingan Barat Pilkada Piramida Planet Planet Matahari plato Pokoknya kambing walaupun bisa terbang praktis Presiden Presiden Perintahkan Aparat Cegah Aksi Teror Saat Natal pria dan wanita Primordialisme Prinsip Kemahdian Dalam Al-Qur'an Profil Ahlulbait proklamasi Puasa puasa batin puasa lahir puasa ramadhan puisi Puteri kesayangan Nabi Putin Qiyas menurut Syiah Qosim sulaemani Quds Day Dalam Pandangan Imam Khomeini ra Quds Day in Semarang Quote Qur'an quraish Shihab RACHEL CORRIE CUKUPLAH MENGENALIKU Rahasia Bulan Rahasia Halilintar Rahasia Matahari rahbar Raja Saudi ramadhan ramadhan dalam hadits rasulullah dan ahlulbait Rasulullah SAW Simbol Persatuan realitas Rektor IAIN: Banyak Titik Temu Sunni (NU) dan Syiah Rencana Allah Pasti Indah Rene Descartes renungan renungan akhir ramadhan Renungan Tengah Malam retorika Revolusi revolusi iran Revolusi Mental amp; Aku (Bukan) Siapa risalah Rizqi Romawi Rosululloh Ruh Saat Tidur Rukyatullah rumah tangga RUMAH TANGGA YANG SEHAT PONDASI KOKOH SEBUAH NEGARA Rusia Komitmen Dukungan Kepada Negara-Negara Islam sahabat Sahabat Nabi Sahabat Nabi SAW sains Salah Memahami Hukum salman Sambut Tahun Baru Rahbar Menyampaikan Pesan Khusus untuk Rakyat Iran Sampah Sampah Hati Samudera Hindia Masa Depan Ekonomi Dunia Sastra Sastra Barat Sastra Islam satu tuhan Saudi Saydah Fatimah Sayid Hasan Alaydrus Sayidah Fatimah sayyid Ali Khamenei Sayyid Hasan Khomeini Sayyidina Hasan Sebaik-baik manusia Sedekah seimbang sejarah sejarah islam Sejarah Perkembangan Syiah di Indonesia sejarah syi'ah Seluruh manusia tertidur pulas. Ketika ajal tiba mereka baru sadar Semua Tentang Ali Karamallahu Wajhah seni Senjata Musuh Masa Kini Seorang penjual keripik singkong Seri Tanya Jawab Irfan Serial Karbala Seruan Kanjeng Nabi SAW sesat Setan setan tidak disiksa api neraka Setelah Kunjungan Raja Saudi: Melawan Ekstremisme? shahifah Mahdiyyah shalat shalat sufi Siah Nusantara Siapa "Habib" itu? Siapa dari kita yang paling banyak memakan kurma? siapakah ahlulbait nabi Sifat Af'aliyah SIfat Allah Sifat Dzatiyah Simbol Keagungan Spiritualitas Simbol Kesabaran Ahli Bait as Simbol Persatuan Dunia Islam Sirah Sirah Ahlulbait as skeptisisme skolastik socrates soekarno Sofis sosial studi skolastik Sumber-sumber Pendanaan ISIS Sunan Kali Jaga sunni sunni syiah Sunni-Syiah di Nusantara Sup Panas surat surat imam ali surat malik asytar Surat Muhammad syafaat Ahlulbait as Syafaat dan Optimisme Syafaat Nabi syahadah Syahid Murtadha Muthahhari Syaikh Al Azhar syarat. syarif radhi Syed Ahmad Baragbah tentang Ahlulbait dalam Hadits Nabi Syed Ahmad Baragbah tentang Syiah Dan Salah Faham Terhadapnya Syed Ahmad Baragbah tentang Taqiyah Menurut Islam Syiah syiah aceh Syiah adalah madzhab Islam Syiah adalah muslim syiah ali syiah antara iran dan indonesia Syiah dalam Lisan Rasulullah Saw Syiah Houthi syiah imamiyah Syiah Indonesia Syiah Islam Syiah Isna Asyariyyah Syiah Menjawab Syiah menjawab Tasawuf Syiah menurut Syiah syiah nusantara syiah saudi Syiah Sesat Syiah takwa Syiah Tidak Sesat Syiahisasi syiahnusantara Syiria syukur ta'abbudi Tabayun tabayun Syiah TABIAT MENGKAFIRKAN tabiin Tafaqquh Fiddin Tafsir Tafsir al-Quran tafsir birrul walidaen Tafsir Cemerlang tentang Islam Nusantara Tafsir Hikmah Tafsir Maudhu'i Tafsir Mudah Tafsir Surah al-Falaq Tafsir Surat AN-Nas tafsir syiah Tafsir Tematik Tahajud Menurut Ajaran Ahlul Bait As Takdir dan Logika Takfiri Takfirisme takhalli taklid TAKWA takwa bulan ramadhan takwini tamar Tangisan Pemimpin Iran Atas Tragedi Mina Tanya Jawab Tanya Jawab Irfan Tanya Jawab Isyu Fitnah terhadap Syiah Dengan Ahlinya Tanya Jawab Tasawuf Taqi Misbah Yazdi taqiyah Taqiyah Identik dengan Kemunafikan? taqiyyah Tasawuf Tasawuf dan Irfan Tasawuf Praktis Tasawuf Teoritis Tasbih Semesta Tashawuf Tasyri Tauhid Tauhid Dzat TAUHID PADA WUJUD MANUSIA Tauhid Semesta Tauhid Sifat Tawadhuk Kepada Manusia tawassul Tawassul 14 Manusia Suci tembang jawa Tentang Kejujuran Tentang Orang Arif Tentang Usia teologi teologi syiah teoritis terjadi Terjemah Al-Qur'an TERLAMPAU BERSUKACITA Ternyata Penemu Musik Adalah Orang Islam teror Thaharah Thomas Hobbes Tokoh Tragedi Karbala tragedi pembantaian keluarga nabi Tribute to International Quds Day 2012 Tuhan tuhan yang ghaib Tujuan Karbala Tukang cukur Tukang cukur dan Keberadaan Tuhan TV Indosiar Merevisi Fitnah Tentang "Syiah Wukuf di Karbala" Ubay ibn Ka’ab udul Ufuk ukhuwah ukhuwah Islam ukhuwah Sunni Syiah ulama Ulama Sunni Ulama Syiah Ulama Tafsir ulil amri Ulumul Qur'an Ummul Mu`minin Aisyah Berkisah Tentang Kemuliaan Sayyidah Fatimah as undang-undang undang-undang ketenagakerjaan uqala'i Urgensi Ukhuwah Islamiyah amp; Ukhuwah Wathoniyah Ushul Fikih Ustadz Muhsin Labib: Kilas Balik Murtadha Muthahhari Ustadz Taufiq Ali Yahya tentang Tawassul Uswah Video Videos Wafat Wajibul Wujud wali wali faqih Wali Sanga Wani Ngalah Luhur Wekasane wanita wanita muslim wanita muslimah wanita pilihan Warga Syiah Tolak Ubah Keyakinan Wartawan Koran Independent 'Shock' Berkisah Liputannya Tentang Long March Arbain Wasiat Imam Ali Kepada Umat Islam Wasiat Imam Jafar Shadiq Wawancara Wawasan Keislaman Wayang Kulit Wiladah "Sang Penunggang Terbaik" Wilaya'iyah Fakih wilayah Wirid As Sakran wudhu Yaman Yang paling menakjubkan Yazid berkuasa Yazid Naik Tahta Yesus dalam pandangan Imam Ali Bin Abi Thalib as yunani Zainab Cucu Rasulullah SAW Ziarah Kubur zulfikar
false
ltr
item
syiahnusantara.com: Kumpulan Hadits Pendek
Kumpulan Hadits Pendek
http://www.syiahmenjawab.com/wp-content/uploads/nabi-2.jpg
syiahnusantara.com
http://www.syiahnusantara.com/2014/09/kumpulan-hadits-pendek.html
http://www.syiahnusantara.com/
http://www.syiahnusantara.com/
http://www.syiahnusantara.com/2014/09/kumpulan-hadits-pendek.html
true
1073726697356742094
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy