Fâtimah az- Zahrâ Penghulu Wanita Alam Semesta

Fâtimah az- Zahrâ Penghulu Wanita Alam Semesta   Dalam kehidupan dunia ini, kita memerlukan teladan dari yang berakhlak agung dan mulia, seh...

bung


Fâtimah az- Zahrâ


Penghulu Wanita Alam Semesta


 

Dalam kehidupan dunia ini, kita memerlukan teladan dari yang berakhlak agung dan mulia, sehingga dengan keteladanan dari mereka, kita dapat meniru akhlak luhur mereka. Para pemimpin agama dan para Imam Ahlul Bait As adalah contoh dan teladan bagi kita semua. Oleh karena itu, kami telah membuat penelitian perihal kehidupan mereka, dengan maksud untuk memperkenalkan kepada Anda akan kehidupan mereka.

 

Mukaddimah


Dahulu masyarakat memandang perempuan bagaikan hewan atau bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki.

Masyarakat Arab pada masa jahiliyah senantiasa memandang wanita seperti  sesuatu hal yang cela dan sebagian diantara mereka ada yang menguburkan putri mereka hidup-hidup.

Ketika fajar mentari Islam terbit, Islam  memberikan hak kepada kaum hawa dan telah menentukan pula batas-batasnya  seperti: hak sebagai ibu, sebagai istri dan sebagai pemudi. Kita semua sering mendengar hadits Nabi Saw yang menyatakan:

الجنة تحت اقدام الامها

“Surga itu terletak di bawah kaki ibu."


 

رضاالله فی رضا الولدين

Kerelaan dan keridloan Allah terletak pada keridloan orang tua" (dan perempuan termasuk salah satu daripada orang tua).

Islam telah memberikan batasan kemanusiaan kepada wanita dan  memberikan aturan, dustur (undang-undang) yang memberikan perlindungan, penjagaan terhadap kemuliaan wanita dan kehormatannya.

Sebagai contoh hijab/jilbab. Ia bukanlah penjara bagi wanita tapi ia merupakan kebanggaan baginya sebagaimana kita lihat intan permata yang dibungkus di antara kotak-kotaknya dan buah-buahan di dalam kulitnya.

Sedang bagi wanita muslimah, Allâh telah memberikan aturan yang dapat melindunginya dan menjaganya yaitu hijab. Bahkan ia tidak hanya sekedar penjaga,  melainkan pula dapat menambah ketenangan dan kecantikan pada diri wanita tersebut.

Wanita dalam pandangan Islam berbanding terbalik dengan apa yang menggejala di Barat. Dunia barat memandang wanita laksana benda atau materi yang layak untuk diiklankan, diperdagangkan dan bisa diambil keuntungan materinya dengan dalih memelihara etika  dan kemuliaan wanita sebagai manusia.

Pandangan ini benar-benar telah membuat nilai wanita terpuruk  dan terpisah dari naluri dan nilai-nilai kemanusiaan. Kita juga menyaksikan keretakan keluarga, perceraian yang terjadi di dalam masyarakat barat telah sedemikian gawat. Wanita dalam pandangan dunia barat telah berubah menjadi seonggok barang yang tidak berharga, baik dalam dunia perfilman,  iklan,  promosi atau  dalam dunia kontes kecantikan.

Teman-teman, marilah kita menengok dan mengenal sosok teladan seorang wanita dalam Islam yang terermin dalam kehidupan putri Rasulullah, Fâtimah Az-Zahra As.

Fâtimah Az-Zahra putri Muhammad Saw

      Fâtimah Az-Zahra istri tercinta Ali As       

Fâtimah Az-Zahra Bunda Hasan, Husain, dan Zainab As.


Wiladah


Fâtimah As dilahirkan pada tahun ke lima setelah pengangkatan Muhammad Saw menjadi Nabi (bi'tsat) dan bertepatan dengan tiga tahun setelah peristiwa Isrâ’ Mi’râj Rasulullah Saw. Sebelumnya Jibril As telah memberi kabar gembira kepada Rasulullah akan kelahirannya. Fâtimah lahir pada hari Jumat,  20 Jumâdil Akhir di kota suci Mekkah.

Fâtimah di Rumah Wahyu


Fâtimah As hidup dan tumbuh dalam haribaan  wahyu dan nubuwwah. Beliau dibesarkan dalam rumah yang penuh dengan kalimat-kalimat kudus Allah 'Azza wa Jalla dan ayat-ayat suci al-Qur'ân.

Rasulullah Saw apabila melihat Fâtimah masuk ke dalam rumahnya beliau langsung menyambut dan berdiri kemudian mencium kepala dan tangannya.

Suatu saat 'Âisyah  bertanya pada Rasulullah Saw tentang sebab kecintaan beliau yang sedemikian besar pada Fâtimah As. Nabi Saw berkata kepada 'Âisyah.  "Wahai 'Âisyah, jika engkau tahu apa yang aku ketahui tentang Fâtimah niscaya engkau akan mencintainya sebagaimana aku mencintainya. Fâtimah adalah darah dagingku. Ia tumpah darahku. Barang siapa yang membencinya berarti telah membenciku dan barang siapa membahagiakannya berarti telah membahagiakanku".

Kaum Muslimin telah mendengar sabda  Rasulullah yang menyatakan bahwa sesungguhnya Fâtimah diberi nama Fâtimah karena dengan nama itu Allâh Swt telah memelihara setiap pecintanya dari azab api neraka.

Fâtimah Az-Zahrâ menyerupai ayahnya Muhammad Saw di dalam rupa dan  akhlaknya.

Ummu Salamah Ra istri Rasulullah menyatakan bahwa Fâtimah adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah. Demikian juga 'Âisyah, ia berkata bahwa Fâtimah As adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah dalam ucapan dan fikirnya.

Fâtimah As mencintai ayahandanya melebihi cintanya kepada siapa pun.

Setelah ibunda kinasihnya Khadijah As wafat, beliau yang merawat ayahnya pada usia ketika beliau masih berusia enam tahun. Beliau senantiasa berusaha untuk menggantikan peranan ibundanya bagi ayahnya.

Pada usianya yang masih belia itu, ia menyertai ayahnya dalam berbagai cobaan dan ujian yang dilancarkan oleh orang-orang musyrikin Mekkah kepadanya. Dialah yang membalut luka-luka ayahnya dan yang mencuci kotoran-kotoran yang dilemparkan ke arah ayahanda beliau yang dilakukan oleh orang-orang bodoh Quraisy.

Beliau senantiasa mengajak bicara dengan ayahnya dengan pembicaraan yang dapat menggembirakan dan menyenangkan hati ayahnya. Untuk itu Rasulullah Saw menyebutnya dengan julukan "Ummu Abîha" yaitu ibu bagi ayahnya, karena kasih sayangnya yang sedemikian tercurah kepada ayahandanya.


Perkawinan Fâtimah As


Setelah Fâtimah mencapai usia dewasa dan tiba pula saatnya untuk beranjak pindah ke rumah suaminya (menikah, red-), maka banyak para sahabat yang berupaya untuk meminangnya. Di antara mereka adalah Abû Bakar dan 'Umar. Rasulullah menolak semua pinangan mereka. Rasulullah Saw berkata kepada mereka: "Saya menunggu keputusan wahyu dalam urusannya (Fâtimah As)."

Kemudian Jibril datang untuk  mengkhabarkan kepada Rasulullah Saw bahwa Allah telah menikahkannya dengan ‘Ali As. Kemudian ‘Ali As datang menghadap Rasulullah dengan perasaan malu menyelimuti wajahnya untuk meminang Fâtimah As. Rasulullah pun menghampiri Fâtimah As untuk diminta pendapatnya seraya menyatakan:

"Wahai Fâtimah, ‘Ali bin Abî Tâlîb adalah orang yang telah kau kenali kekerabatannya, keutamaan dan ke-Islamannya. Dan sesungguhnya aku (Rasulullah) telah memohonkan pada Tuhanku agar menjodohkan engkau dengan sebaik-baik mahkluk-Nya dan seorang pecinta sejati-Nya. Ia telah menyampaikan pinangannya atasmu, bagaimana pendapatmu atas pinangan ini? Fâtimah As diam dan kemudian Rasulullah mengangkat suaranya seraya bertakbir: "Allâhu Akbâr...! Diamnya adalah tanda kerelaannya."

Acara Perkawinan


Rasulullah Saw mendatangi ‘Ali As sambil mengangkat tangan ‘Ali As seraya berkata: "Bangunlah! Bismillâh Barakatillâh, ‘Mâsyâ Allâh lâ quwwata îllâ billâh, ‘tawakkaltu ‘alâ Allâh." Kemudian Nabi Saw menuntun ‘Ali As dan mendudukkannya di samping Fâtimah As. Beliau berdoa: "Ya Allâh, sesungguhnya keduanya adalah makhluk-Mu yang paling aku cintai, maka cintailah keduanya dan berkahilah keturunannya dan peliharalah keduanya. Sesungguhnya aku menjaga keduanya dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Kemudian Rasulullah mencium keduanya sebagai tanda ungkapan selamat berbahagia, beliau berkata : "Wahai ‘Ali, sebaik-baik istri adalah istrimu". Kepada Fâtimah As beliau menyatakan: "Wahai Fâtimah, sebaik-baik suami adalah suamimu."

Di tengah-tengah keramaian dan kerumunan wanita yang berasal dari kalangan kaum Ansâr, Muhâjirîn dan Banî Hâsyîm telah lahir sesuci-suci dan seutama-utamanya keluarga dalam sejarah Islam yang kelak menjadi benih bagi Ahli Baît Nabi yang telah Allâh hilangkan kotoran dari mereka dan telah Allah sucikan dengan sesuci-sucinya.

Acara pernikahan kudus itu berlangsung dengan kesederhanaan. Saat itu ‘Ali As tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan sebagai mahar kepada istrinya selain pedang dan perisainya. Untuk menutupi keperluan mahar perkawinan kudus itu, ia  bermaksud  menjual pedangnya. Tetapi Rasulullah Saw mencegahnya karena Islam memerlukan pedangnya dan setuju apabila yang dijual hanya perisainya . Lantas ‘Ali As menjualnya dan uangnya diberikan kepada Nabi. Dengan uang tersebut Rasulullah Saw memerintahkan ‘Ali untuk membeli minyak wangi dan perabot rumah tangga yang  sederhana untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang baru ini. Kehidupan mereka sangat bersahaja. Rumah mereka  hanya memiliki satu kamar, letaknya di samping masjid Nabi Saw.

Hanya Allâh Swt saja yang mengetahui kecintaan yang terpatri dan terjalin diantara dua hati, ‘Ali As dan Fâtimah As. Kecintaan mereka hanyalah  untuk Allâh dan di jalan Allah.

Fâtimah As senantiasa mendukung perjuangan ‘Ali As dan pembelaannya terhadap risalah Islam sebagai risalah ayahnya yang agung nan mulia. Dan suaminya dalam setiap peperangan senantiasa berada pada barisan utama dan terdepan. Dialah yang membawa panji Islam dalam setiap peperangan yang dilancarkan kaum muslimin. Dan ‘Ali As senantiasa berada di samping ayah mertuanya, Rasulullah Saw.

Fâtimah As senantiasa berusaha untuk berkhidmat dan membantu suaminya. Juga  berupaya untuk  meringankan kepedihan dan kesedihan suaminya. Beliau adalah sebaik-baik istri yang taat. Beliau bangkit untuk memikul tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga, setiap kali  suaminya pulang ke rumah, ia mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan di sisi sang istri tercinta.

Fâtimah As merupakan pohon yang baik yang akarnya menghujam kokoh ke bumi dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Fâtimah dibesarkan dengan cahaya wahyu dan beranjak dewasa dengan  cakrawala Al-Qur'ân.

 

Keluarga Teladan


Kehidupan suami istri adalah gabungan yang sempurna bagi dua kehidupan manusia untuk menjalin kehidupan yang satu-padu dan bersama.

Kehidupan keluarga dibangun atas dasar kerjasama, tolong menolong, cinta, dan saling menghormati.

Kehidupan ‘Ali As dan Fâtimah As merupakan contoh dan teladan bagi kehidupan suami istri yang bahagia. ‘Ali As senantiasa membantu Fâtimah As dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya dan sebaliknya, Fâtimah As selalu berupaya untuk mencari keridhaan dan kerelaan ‘Ali As serta senantiasa memberikan rasa gembira pada suaminya.

Pembicaraan mereka penuh dengan adab dan sopan santun. Apabila ‘Ali As memanggil Fâtimah As, beliau memanggilnya dengan  "Yâ Binta Rasulillah",  Wahai putri Rasulillâh, dan apabila Fâtimah As memanggil ‘Ali As, ia memanggilnya dengan panggilan "Yâ Amirul Mu’minin." Demikianlah, keduanya adalah contoh dan teladan bagi kedua pasangan suami-istri dan bagi orang tua terhadap anak-anaknya .

Buah Hati


Pada tahun kedua Hijriah Fâtimah as melahirkan putra pertamanya yang oleh Rasulullah Saw diberi nama  "Al-Hasan". Rasul Saw sangat gembira atas kelahiran al-Hasan. Beliau  pun menyuarakan adzân pada telinga kanan Al-Hasan dan iqamah pada telinga kirinya, kemudian dihiburnya pula dengan ayat-ayat Al-Qur'ân.

Setahun kemudian lahirlah "Al-Husain". Rupanya Allâh Swt berkehendak menjadikan keturunan Rasulullah Saw dari Fâtimah Zahra As. Rasul Saw mengasuh kedua cucunya denga penuh perhatian, beliau senantiasa menyatakan tentang keduanya sebagai buah hatinya di dunia.

Rasulullah selalu membawa mereka bersamanya. Bila beliau Saw keluar rumah, beliau Saw selalu mendudukkan mereka berdua di  haribaannya dengan penuh kehangatan.

Suatu hari Rasul Saw lewat di depan rumah Fâtimah As. Tiba-tiba beliau mendengar tangisan Al-Husain As. Kemudian Nabi dengan hati yang pilu dan sedih mengatakan: "Tidakkah kalian tahu bahwa tangisnya menyedihkanku dan menyakiti hatiku."

Setelah setahun berselang, Fâtimah As  melahirkan Zaînab As. Setelah itu Ummu Kultsûm. Sepertinya Rasul Saw teringat akan kedua putrinya Zaînab dan Ummu Kultsûm ketika menamai kedua putri Fâtimah As dengan nama-nama tersebut.

Dan begitulah Allâh swt menghendaki keturunan Rasul Saw berasal dari putrinya Fâtimah Zahrâ As secara turun temurun.

Kedudukan Fâtimah  Zahra As


Meskipun kehidupan beliau sangat singkat  tetapi beliau telah membawa kebaikan dan berkah bagi semesta.  Beliau adalah panutan dan cermin bagi wanita-wanita lain. Beliau adalah pemudi teladan, istri panutan dan figur yang paripurna bagi seorang wanita. Dengan keutamaan dan kesempurnaan yang dimiliki ini, beliau  disebut sebagai "Sayyidatun Nisâ’ Al-'Âlamîn ",  Penghulu Wanita Alam Semesta.

Bila Maryâm binti Imrân sebagai penghulu wanita pada zamannya, demikian juga Asiah istri Fir’aun dan Khâdijah binti Khâwalid mereka semua adalah penghulu kaum wanita pada zamannya, tetapi Sayyidah Fâtimah As beliau adalah penghulu kaum wanita di sepanjang zaman semenjak dari wanita pertama hingga akhir zaman nanti. Beliau  adalah panutan dan suri teladan dalam segala hal.

Di kala masih gadis, ia senantiasa menyertai ayahnya dan ikut serta merasakan kepedihan ayahnya. Dan pada saat menjadi istri ‘Ali As, beliau  selalu merawat dan menjaga suaminya dan menyelesaikan segala urusan rumah tangganya hingga suaminya merasa tenteram bahagia.

Demikian pula ketika beliau menjadi seorang ibu. Beliau telah mendidik anak-anaknya sedemikian rupa atas dasar cinta, kebaikan, keutamaan, dan akhlak yang luhur dan mulia. Hasan, Husain dan Zaînab As kesemuanya adalah teladan yang tinggi dalam dunia akhlak dan kemanusiaan.


Kepergian Sang Ayah


Setelah Rasulullah Saw kembali dari Haji al-Wadâ’, beliau Saw menderita sakit bahkan Rasul pun sempat pingsan akibat panas dan demam keras yang menimpanya. Fâtimah As bergegas menghampiri Rasulullah Saw dan berusaha untuk menyelamatkannya dari kematian. Dengan air mata yang luruh berderai, Sayyidah Fâtimah As berharap agar sang maut memilih dirinya dan merenggut nyawanya sebagai ganti dan tebusan jiwa ayahandanya.

Tidak lama kemudian Rasul Saw membuka kedua matanya dan mulai memandang putri satu-satunya itu dengan penuh perhatian. Lantas meminta padanya untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'ân. Fâtimah As pun  dengan segera membacakan Al-Qur'ân dengan suara yang khusyu’. Sedang sang ayah tenggelam dalam kekhusu'an mendengarkan kalimat-kalimat suci Al-Qur'ân dan lantunan bacaan Al-Qur'ân itu, Fâtimah pun memenuhi suasana rumah Nabi.

Beliau ingin menghabiskan detik-detik akhir hayatnya dalam keadaan mendengarkan suara putrinya yang telah menjaganya di waktu masih kecil dan berada di samping ayahnya di saat dewasa.

Rasul Saw meninggalkan dunia  dan ruhnya yang suci mi’râj ke langit.

Kepergian Rasul Saw merupakan musibah yang sangat besar bagi putrinya sampai hatinya tidak kuat memikul musibah besar tersebut hingga siang dan malam, beliau selalu menangis.

Belum habis penderitaan yang satu ini ia mendapat pukulan yang lebih berat lagi dari para sahabat yang bermain politik dan rakus akan kedudukan. Setelah mereka merampas tanah "Fadak" dan berpura-pura bodoh terhadap hak suaminya dalam masalah kekhalîfahan (kepemimpinan).

Fâtimah Al-Zahra As berupaya untuk mengambil dan mempertahankan haknya dengan penuh keberanian yang tinggi.

Imam ‘Ali As melihat bahwa perlawanan terhadap khalifah yang dilakukan Sayyidah Fâtimah As secara terus menerus bisa menyebabkan negara terjerumus ke dalam fitnah dan bahaya. Hingga dengan demikian seluruh perjuangan Rasul Saw akan sirna dan manusia akan kembali ke dalam masa jahiliyah.

Maka ‘Ali As memohon kepada istrinya yang mulia untuk menahan diri dan bersabar demi menjaga risalah Islam yang suci ini.

Akhirnya Sayyidah Fâtimah as pun berdiam diri, tetapi dengan penuh kemarahan dan mengingatkan kaum muslimin bahwa "kemarahannya adalah kemarahan Rasulullah Saw dan kemarahan Rasulullah Saw adalah kemarahan Allâh Swt."

Sayyidah Fâtimah As diam dan bersabar diri hingga beliau wafat. Bahkan beliau  berwasiat agar supaya dikuburkan di tengah malam secara rahasia.

Kepergian Fâtimah Al-Zahra As


Fâtimah Al-Zahra As bagaikan cahaya lilin yang menyala-nyala kemudian perlahan-lahan redup. Ia tidak bisa tinggal lama setelah kepergian ayahnya. Kesedihan senantiasa muncul setiap kali adzan dikumandangkan, terlebih ketika sampai pada kalimat: "Asyhadu anna Muhammad ar-Rasulullah ". Kerinduannya untuk segera bertemu dengan ayahnya semakin bertambah. Bahkan kian lama kesedihannya pun makin  bertambah. Badannya terasa lemah tidak sanggup menahan renjana jiwanya kepada ayahnya.

Demikianlah keadaan Sayyidah Fâtimah As saat meninggalkan dunia. Beliau  tinggalkan Al-Hasan As yang masih 7 tahun, Al-Husain As 6 tahun, Zaînab As yang masih 5 tahun dan Ummi Kultsûm dalam usianya yang memasuki umur 3 tahun.

Dan yang paling berat dalam perpisahan ini adalah ia harus meninggalkan ‘Ali As, suami sekaligus pelindung ayahnya dalam jihad dan teman hidupnya di segala medan.

Sayyidah Fâtimah As memejamkan mata untuk selamanya setelah berwasiat pada suaminya akan anak-anaknya yang masih kecil agar hendaknya ia dikuburkan secara rahasia. Hingga sekarang pun marqad suci (kubur) Sayyidah Fâtimah As masih misterius. Dengan demikian terukirlah tanda tanya besar dalam sejarah tentang dirinya.

Fâtimah Al-Zahra As senantiasa memberikan pemahaman kepada sejarah akan penuntutan beliau atas hak-haknya yang telah terampas. Sehingga umat Islam pun kian bertanya-tanya terhadap rahasia kemisteriusan kuburan beliau.

Imam ‘Ali As dengan penuh kesedihan duduk di tepi kuburannya diiringi kegelapan yang menyelimuti malam ketika itu. Kemudian Imam As mengucapkan salam:

“Salam sejahtera bagimu duhai Rasulullah... dariku dan dari putrimu yang kini berada di sampingmu dan yang paling cepat datang menjumpaimu. Duhai Rasulullah telah berkurang kesabaranku atas kepergian putrimu dan telah berkurang pula kekuatanku... Putrimu akan mengkhabarkan padamu tentang umatmu yang telah menghancurkan hidupnya. Pertanyaan yang meliputinya dan keadaan yang akan menjawab. Salam sejahtera untuk kalian berdua!”.

 


 

 


Riwayat Hidup


Sayyidah Fâtimah As


 

Nama                  : Fâtimah As

Julukan               : Az-Zahrâ, Al-Batul,  At-Tâhirah

Nama Ayah          : Muhammad Saw

Ibu                       : Khâdijah binti Khâwailid As

Tanggal Lahir      : Jumat 20 Jummadil Akhir

Tempat               : Makkah Al-Mukarramah

Wafat                   : Madinah, Tahun 11 H

Haram                  : Misteri (rahasia)

 
loading...
loading...
loading...
Name

#ahlulbait #shalawat #doa #AlQuds #buku putih mazhab syiah #DR Ahmad Thayyib #Dzikir #ebooks #Fatimah #FikihSyiah #ImamAli #ImamHasanAlMujtaba #ImamKhomeini #isis #kitabsyiah #syiahmenjawab #alkafi #Mufti Ahlusunnah Mesir #Mufti Al-Azhar #Persatuan Umat Islam #Syiah Bagian dari ISLAM #syiahmenjawab #tabayyun #alibinabithalib #Umur #Walipitu #Walisongo #Wawancara Eksklusif 10 kegagalan memahami syiah 17 Agustus 2017 4 Pesan Nabi SAW kepada 'Ali as ABI ABI berkunjung Kemenko Polhukam abu bakar abu dzar abu dzar al-ghifary abu jaham Abu Turab Adab Berkomunikasi Dalam Quran agama Agama amp; Dunia Agama dan AKhlak Agama dan Dunia Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern Agama Memperkuat Diri Hadapi Kesulitan Agama Sadis agama untuk manusia Agresi Saudi agustinus ahkamul quran Ahli Ibadah Yang Riya' ahlul bait ahlul bayt ahlul bayt as ahlulbait Ahlulbait as adalah Ahlu adz Dzikr Ahlulbait as Bagaikan Pintu Pengampunan Ahlulbait Nabi as adalah Tali Allah Ahlussunnah ahlusunah Ahmad Taufik Jufry air Air Mata Kerinduan Uwais Al Qarani Kepada Rasul SAW Ajaran Ajaran Nabi Muhammad Saw Untuk Kehidupan ajwibah akal fitrah AKAR FITNAH akhlak Akhlak Imam Sajjad Pasca Karbala Akhlak Mulia Akibat Lalai Shalat Akidah Akidah Syiah Aktivis Al Mahdi al quran Al Quran al quran syiah Al-Fatihah al-ghaib Al-Ghazali Al-Kalbi Al-Qur'anul Karim Al-Quran Alam Ali Ali Akbar Ali ibn Abi Thalib ali khamenei ali shariati ali syariati aliran sesat Amalan Malam Nisfu Sya’ban amaliyah Amr bin Yasir an-Najasy an-Najazyi Anda Bertanya Anda bertanya SYiah menjawab Annemarie Schimmel Anti Stres anti terorisme Antologi Islam Apa Apa Definisi Roti? Apa yang Kita Pikirkan Api Takfiriah Yang Menjilat Diri Sendiri Arab Saudi Arbain Husaini Argumentasi Rasional Syiah Tentang Imamah Aristoteles asal-usul syi'ah Asas Politik Kanjeng Nabi Muhammad SAW Asuransikan dirimu dengan doa ini Asyura asyuro At-Taqrib Audio awjibah Ayat-ayat Keagungan Nabi Ayatollah Bahjat qs Ayatullah Nuri Hamadani Ayatullah Shafi Ghulpaghani Ayatulloh Az-Zahra bab Bagaimanakah Bahagia? bahagia Bahasa Agama BANGGALAH MENJADI BANGSA INDONESIA Bangsa Iran Bangsa Persia Bantahan Keras Bahwa Syiah Pengikut Ibn Saba' Bedah Buku Putih Mazhab Syiah Berbahagia karena berbagi jalanNya berbuat baik Berdzikir dalam Perspektif Imam Khomeini Berita Berkah Sang belahan jiwa Nabi SAW amp; Doa Ziarah padanya Bersama Tuhan Di Bulan Suci bersuci bertindak Berwisata dengan Kemuliaan Fatimah Azzahra Betulkah Syi'ah Mengkafirkan Sunni? bijak Biografi Biografi Allamah Thabathaba'i Biografi Imam Ali Biografi Ulama Syiah Bisik-bisik Obama Tentang Islam di Indonesia Budaya Budaya & Gaya Hidup Budaya amp; Gaya Hidup Buku Putih Mazhab Syiah: Fakta Eksistensi Syiah Bulan bung karno Bung Karno pun Napak Tilas ke Imam Husain di Karbala Bung Karno pun Ziarah Imam Husain di Karbala Buya Syafi'i Ma'arif Cahaya Cahaya Nabi Muhammad Cahaya Nabi Muhammad saw Cahaya Tuhan cak nun CARA MENDIDIK ANAK ala AMIRUL MUKMININ ALI BIN ABI THALIB (S.A) cerita cerita sufi Chat Cinta Cinta Anugerah Terindah Cinta kepada Husein Cinta kepada Nabi SAW Cinta Kepada Keluarga Nabi Muhammad SAW Cinta Menyatu dalam taat kepadaNya Cinta Rasulullah SAW Kepada Empat Sahabat Radhiyallahu'anhum Copernicus corak filsafat Syiah Dan Sinterklas Turut Melakukan Aksi Intifadah Bela Palestina Daras Akidah Daras Akidah MIsbah Yazdi Definisi Roti Deklarasi Bersama Pulangkan Pengungsi Sampang Delapan jalan menghapus dosa Demonstrasi di Yaman Dialog Newton Diam diskriminasi Do’a Doa Adilah Doa Adilah adalah salah satu doa yang dianjurkan dan diajarkan untuk mencegah kita kehilangan iman saat ajal menjemput nanti. Doa Ahad (Janji Setia) Doa Hari Jum’at Doa Jausyan Kabir Doa Keamanan Doa Kumayl/Hazrat Haidr as doa perpisahan ramdhan doa ramdhan Doa Tawassul Nabi dan Ahlulbaitnya yang suci Doktrin Dosa dua belas imam dunia islam Dunia Islam dzulhijah Editorial Empat Hal Yang Mematikan Hati Enam Hal Yang Dapat Menghapus Amal Kebaikan enggan Epistemologi Agama Eskalasi Intoleransi Takfiri di Yogyakarta etika Ramadhan Face Off "Palestine" Fajar 5 Simbol Persatuan Sunni-Syiah FAKTA FATIMAH Faktor Faktor Pemicu Perpecahan falasi Falsafah Kebangkitan Imam Husain Fana Fana dalam dunia Irfan fathimah Fathimah as tentang Keagungan Al-Qur'an fathul bari Fatimah 'alaihassalam FATIMAH AZ- ZAHRA: IBU dari AYAHNYA dan PENGHULU SELURUH WANITA fatwa Fatwa Fatwa Sesat yang mensesatkan fatwa imam Khamenei Fatwa Marja' Fatwa Sayid Khamenei Larangan Mencaci Sahabat dan Simbol-Simbol Ahlussunnah Fenomena Alam fikih fikih ibadah Filosofi Filsafat Filsafat Iluminasionis Filsafat Islam filsafat Kant Filsafat Nahwu fiqh Fiqh Ibadah fiqih Syiah Fiqih syiah najis Firaun Fisafat Fitnah Syiah fuqoha gagal memahami syiah gaib Galileo Gallery Gerakan Politik-Sosial Imam Khomeini Gereja Ghadir Ghadir Khum golden ways Grand Syaikh Al Azhar : Fatwa Larangan Pembunuhan Muslim Syiah Meredam Konflik Sektarian gubernur gubernur mesir Guru hadis hadis ahlulbait hadis syiah Hadist Hadist Rosululloh Hadist Tsaqalain hadits Hadits hadits 12 khalifah. khulafa ar Rosyidin hadits ahlulbait hadits nabi haji Haji Langganan Hajj (The Pilgrimage): Menghampiri Allah Swt hak hak asasi manusia HAK IBU DAN HARI IBU hak sahabat hak teman HAKEKAT NISFU SYA'BAN Hakekat Puasa Menurut Perspektif Al-Quran Hakikat Dzikir Hakikat Syafaat dan Tawassul Menurut Al-Quran hakim Hakim Cium Tangan Terdakwa Halilintar HAM hamba Harapan Hari Internasional al-Quds di Semarang diikuti oleh ribuan orang yang cinta kemerdekaan dan perdamaian hari kemenangan Hari Raya Orang Berpuasa Harmoni Sunnah-Syiah di Irak Harmoni Titik-Temu Sunni/NU dan Syiah harmonis hasan al banna HASAN AL BANNA DAN PROGRAM PENDEKATAN SUNNI-SYIAH hasan al bashri Hasan al-Mujtaba Hati hawa nafsu hawa nafsu dalam al quran hadits hawa nafsu menurut syiah Hedonis Penyakit Kehidupan Hermeneutika hikmah hikmah imam Ali as Himah Hisbulloh Houthi hubungan hubungan antara agama dan akhlak hudud hukum hukum Islam hukum Qiyas hukum Tuhan Hume humor husain husain fadhlullah HUT RI ibadah wanita ibnu hajar ibu Ibu Kaum Mukminin dan Keutamaan Wanita Muslim Pertama Ideologi Syi'ah Idul Qurban dan Penyembelihan ihtiyath ijtihad ikhtilaf ilahi Ilmu Ilmu Agama Ilmu Firoq Image imam imam 12 imam ali Imam Ali Adalah Rahmat Imam Ali Al Ridho as Imam Ali ar-Ridha imam ali bin abi thalib Imam Ali dan Dua Orang Yahudi Imam ALi dan Filsafat Nahwu imam ali khamenei Imam Ali Zainal Abidin Imam Ali Zainal Abidin as Imam As-Shadiq Imam Asajad Imam Hasan Imam Hasan al mujtaba Imam Hasan dalam literatur Syiah Imam Hasan menurut Syiah Imam Husain IMAM HUSAIN PRIBADI DIDIKAN RASULULLAH SAW. Imam Husain Tragedi Karbala Imam Husein imam ja'far shadiq Imam Ja'far Shadiq dalam Mengurai Penyimpangan Imam Jafar Imam Jafar Asshadiq as imam Jafar shadiq as Imam Jafar Sodiq Imam Jawad imam khomeini Imam Khomeini Membangkitkan Kesadaran Umat Imam Khumaini Imam Mahdi Imam maksumin Imam Musa Al Kazhim as Imam Musa Kazhim as Imam Musa Kazim Imam Sajjad Imam Syiah imam syiah. imam ahlulbayt as IMAM ZAMAN as imamah Imamah amp; Wilayah imamah dan khilafah Imamah Imam Ali Imamah menurut syiah Iman iman dan amal. korelasi iman dan amal individu Indonesia indonesia merdeka Info Syi’ah Info Syiah Instropeksi Diri Internasional Iran Iran-kah Bangsa Yang Dijanjikan Dalam Surat Muhammad? Iranphobia dan Syiahphobia Irfan Irfan amp; Tasawuf Irfan dan Akhlak Irfan dan Filsafat Irfan Praktis Irfan Teoritis ISIS Berencana Teror Iran ISIS Perusak Citra Islam Muhammadi (Saw) iskandariah Islam islam damai Islam dan Keindonesiaan islam nusantara Islamisme Islamphobia israel istibra ISTIKHARAH DENGAN TASBIH Jabatan itu tidak lebih berarti dari sepatuku Jabir ibn Abdullah Al-Anshari Jadilah Orang Baik jagalah persatuan umat Jalaludin Rahmat Jalaludin Rumi Jangan Ada Ruang di Indonesia untuk Terorisme Jangan berpangku tangan Jawa Jejak-jejak Imam Ali pada Bendera Macan Ali Cirebon Jokowi Jokowi: Gus Dur tak rela konstitusi diremehkan judul Jurnalis Juru Selamat Kalau Di Jawa Ada Wali Songo Di Bali Punya Wali Pitu Kamu adalah Kebiasaanmu Kanjeng Nabi SAW Karbala KATA DAN UJARAN KATA-KATA YANG MEMBUAT ABU THALIB MANTAP keadilan kebahagiaan Kebangkitan Imam Husain keberkahan bulan ramadhan Kebhinekaaan Kedatangan Imam Mahdi as Kedudukan Bersikap Jujur Dalam Hidup kedudukan perempuan Kefakiran dan Kebakhilan kegagalan memahami syiah Keharmonisan Sunni-Syiah di Masjid Yardyam Rusia Kehendak Bebas Dan Takdir kehidupan Kehidupan Ali ibn Abi Thalib Keilmuan Islam Kejahilan yang paling besar kelahiran keledai Keluarga Nabi KELUH KESAH KAWAN (1) KELUH KESAH KAWAN (2) Kemaksuman Nabi dalam Perspektif Al-Quran Kemaksuman Nabi Muhammad SAW Kemaksuman Para Nabi Menurut Syiah Kembali Kepada Keaslian Jatidiri Manusia Kemenag Gelar Dialog Lintas Guru Agama Untuk Tingkatkan Toleransi Kemenangan Sudah Dekat kemiskinan Kenabian Kenapa Selalu Berpecah-belah? Kepeloporan Syiah di bidang Ilmu Kalam Kepemimpinan Dan Imam Maksum Kepler kerajaan aceh kerjasama Kesatria Karbala Ali akbar kesetaraan Kesucian ketenagakerjaan Keteraturan Keteraturan Fenomena Semesta Ketika Anak Melawan Kita Ketika Binatang-Binatang Berhaji Ketuhanan keutamaan bulan Keutamaan Hari dan Bulan Sya'ban khalifah khilafah khomeini Khotbah 1 Khurasan khutbah Imam Ali as Kilas Balik Murtadha Muthahhari kisah kisah bijak kisah hikmah Kisah Romantis Keluarga Kenabian Kisah sakitnya Rasul sebelum Wafat Kisah sebuah cincin Mulia Kita atau Imam Zaman yang Ghaib? Kita Beragam kitab kitab syiah Koalisi Saudi-Zionis Gagal Tenggelamkan Isu Quds dan Palestina Konsep Ketuhanan Konsep Ketuhanan Dalam Filsafat Konsultan Nikah Saudi bolehkan suami pukuli istri secara Islami Korban Crane kristen Kritik Israel Kumail kurr Lagu Kebangsaan Lahirnya Sang Putera Ka'bah lailatul qadar menurut syiah lailatul qadr Larangan Menolak Peminta Lau Kana Bainana Al-Habib Law Kana Bainana Lentera Ilahi lidah Link logika Lord of The Ring luqman luqman hakim Ma'arif Ma’rifah madzhab Ja'fari makna haji Makna Kesyahidan Makna Syahadah Makrifatullah malaki tabrizi malam di malam lailatul qadar malik asytar mantan Walikota London diskors manusia manusia dan alam semesta Masa Dhuhur Masa IMAM ZAMAN as masalah masehi masuknya islam masyarakat Matahari mazhab Melatih Diri Melatih Diri untuk Hidup Melihat Allah Melihat Tuhan Memohon Taufik Mempelajari Ilmu Agama Menahan Tangisan Si Miskin Menakar Kualitas Sang Mufti Ketika Murka Mencegah Predator Anak Menembus ruang dan waktu bersama Jibril Mengapa Asyura Diperingati Tiap tahun Mengapa Menangis Atas al Husain mengenal hawa nafsu Mengenang dan Berbahagia Menggalang Persatuan Seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi SAW Menghadapi Kemarahan Dengan Santun Menghampiri Allah Swt menjadi manusia haji Menjadi Musafir Yang berhasil Menjaga Amalan MENJAGA HATI amp; LIDAH menjawab fitnah menjawab tuduhan menolak buku panduan MUI Menolak syiah Menyangkal Filsafat Hampa Merdeka mesiah Milad Fatimah Az Zahra as Mimpi yang Terbeli Motivasi Qurani Mozaik muamalah mudhaf Muhammad Muhammad saw Muhasabah diri Muhsin Labib MUI MUI dan Syiah MUI dan Tugas Mempersatukan Umat mujtahid mukallid Mukjizat Nabi Mukmin Adalah Sekufu Bagi Mukmin Munajat/Doa Murid murtadha muthahhari muslimah muthahhari muthlaq Mutiara Ahlulbait Mutiara Hikmah mutiara imam Ali as MY MOTHER IS THE MIRROR OF MY LIFE MY MOTHER IS THE MIRROR OF MY LIFE (2) Nabi Nabi Muhammad nahjul balaghah najasah Najh al-Balaghah nakhai nama Allah Nasab Imam Ali Nasehat Imam Khomeini (qs) untuk Seorang Muslim nashiruddin Nasional Nasionalisme Nasruddin Natal Dan Teologi Cinta Neo Teologi Nikah Mut`ah Nilai dan Kadar Manusia NKRI Harga Mati nominalisme NU Meminta Jokowi Bubarkan Ormas Keagamaan Anti Pancasila Nur Muhamad Nur Muhammad Nusantara Opini Orang tua dan orang hitam tidak akan masuk surga Orang yang berilmu dengan orang yang beriman sangat berbeda Orang Yang Sombong ORATOR ZALIM Orde Baru ormas ahlulbait indonesia Ormas Anti Pancasila Harus dibubarkan Pahala Memaafkan pajak pancasila Pancasila Jaya Pandangan Imam Ali as Tentang Kebodohan Pandangan Ulama dan Sejarahwan Tentang Imam Ali Zainal Abidin as Panjang Umur Para Sahabat PBNU pejabat Pelajaran Dari Yang Telah Berlalu pembalasan Pembantaian Imam Husain PEMBENCI DAN KEBENCIAN pembicara Pembuktian Wajibul Wujud Pemicu pemikiran Pemikiran dan Kepribadian Imam Khomeini Bagi Dunia pemimpin islam Pemimpin Non Muslim penalaran Pencipta Pencipta Lagu pendekatan sunni syiah pendengar Pengakuan Mahasiswa Asal Myanmar Tentang Syiah Pengangkatan Yazid Pengaruh Buruk Malas dan Solusinya pengertian pengetahuan Pengetahuan memberikan manusia wawasan dan kesadaran Pengetahuan menurut Imam Ali as Pengetahuan Umum Penghalang Kehadiran Hati Ketika Shalat Penghancuran Situs Kuno: dari Suriah hingga Yogya Penghormatan Imam Ali as Kepada Para Tamu Pengorbanan Imam Ali bin Abi Thalib as untuk Tamu penguasa islam Pengungsi Sampang Penolakan Ulama Islam Terhadap Gerakan Takfiri Pentingnya Sejarah PERANG MELAWAN KEBODOHAN Perbedaan Tidak Harus Diseragamkan perempuan perempuan muslimah Peringatan Wiladah Al-Mahdi Afs Peristiwa Karbala Permainan Politik di Balik Dukungan Wahabi Salafi Takfiri pernikahan Pernyataan Perpecahan persahabatan sunni-syiah Persatuan persatuan islam Persatuan Islam dalam Perspektif Imam Ja'far as Persatuan Syiah-Sunni persaudaraan sunni-syiah persaudaraan umat Persefektif Al-Quran Perspektif Perspektif Imam Jafar Shadiq as tentang Sumber Pengetahuan Perspektif Jendral Gatot tentang Persatuan dan Pertahanan Indonesia Perspektif/Opini Pertolongan Allah Pesan Pesan Asyuro Sayidah Zainab Pesan Asyuro Sayidah Zainab as Pesan Asyuro Sayidah Zainab Singa Bani Hasyim Pesan dan Nasehat untuk MUI Pesan Haji Ayatollah Sayyid Ali Khamenei 2016 Ini Hadirkan Tetesan Airmata Pesan Haji Oleh Ayatollah Sayyid Ali Khamenei 2016 Ini Hadirkan Tetesan Airmata Pesan Haji Rahbar 2017 pesan imam ali Pesan Majma Jahani Ahlul Bait PESAN NATAL AYATULLAH KHAMENEI pesan persahabatan Pesan Rahbar Pesan Syahid Mohsen Phobia Terhadap Syiah? Itulah Desain Kepentingan Barat Pilkada Piramida Planet Planet Matahari plato Pokoknya kambing walaupun bisa terbang praktis Presiden Presiden Perintahkan Aparat Cegah Aksi Teror Saat Natal pria dan wanita Primordialisme Prinsip Kemahdian Dalam Al-Qur'an Profil Ahlulbait proklamasi Puasa puasa batin puasa lahir puasa ramadhan puisi Puteri kesayangan Nabi Putin Qiyas menurut Syiah Qosim sulaemani Quds Day Dalam Pandangan Imam Khomeini ra Quds Day in Semarang Quote Qur'an quraish Shihab RACHEL CORRIE CUKUPLAH MENGENALIKU Rahasia Bulan Rahasia Halilintar Rahasia Matahari rahbar Raja Saudi ramadhan ramadhan dalam hadits rasulullah dan ahlulbait Rasulullah SAW Simbol Persatuan realitas Rektor IAIN: Banyak Titik Temu Sunni (NU) dan Syiah Rencana Allah Pasti Indah Rene Descartes renungan renungan akhir ramadhan Renungan Tengah Malam retorika Revolusi revolusi iran Revolusi Mental amp; Aku (Bukan) Siapa risalah Rizqi Romawi Rosululloh Ruh Saat Tidur Rukyatullah rumah tangga RUMAH TANGGA YANG SEHAT PONDASI KOKOH SEBUAH NEGARA Rusia Komitmen Dukungan Kepada Negara-Negara Islam sahabat Sahabat Nabi Sahabat Nabi SAW sains Salah Memahami Hukum salman Sambut Tahun Baru Rahbar Menyampaikan Pesan Khusus untuk Rakyat Iran Sampah Sampah Hati Samudera Hindia Masa Depan Ekonomi Dunia Sastra Sastra Barat Sastra Islam satu tuhan Saudi Saydah Fatimah Sayid Hasan Alaydrus Sayidah Fatimah sayyid Ali Khamenei Sayyid Hasan Khomeini Sayyidina Hasan Sebaik-baik manusia Sedekah seimbang sejarah sejarah islam Sejarah Perkembangan Syiah di Indonesia sejarah syi'ah Seluruh manusia tertidur pulas. Ketika ajal tiba mereka baru sadar Semua Tentang Ali Karamallahu Wajhah seni Senjata Musuh Masa Kini Seorang penjual keripik singkong Seri Tanya Jawab Irfan Serial Karbala Seruan Kanjeng Nabi SAW sesat Setan setan tidak disiksa api neraka Setelah Kunjungan Raja Saudi: Melawan Ekstremisme? shahifah Mahdiyyah shalat shalat sufi Siah Nusantara Siapa "Habib" itu? Siapa dari kita yang paling banyak memakan kurma? siapakah ahlulbait nabi Sifat Af'aliyah SIfat Allah Sifat Dzatiyah Simbol Keagungan Spiritualitas Simbol Kesabaran Ahli Bait as Simbol Persatuan Dunia Islam Sirah Sirah Ahlulbait as skeptisisme skolastik socrates soekarno Sofis sosial studi skolastik Sumber-sumber Pendanaan ISIS Sunan Kali Jaga sunni sunni syiah Sunni-Syiah di Nusantara Sup Panas surat surat imam ali surat malik asytar Surat Muhammad syafaat Ahlulbait as Syafaat dan Optimisme Syafaat Nabi syahadah Syahid Murtadha Muthahhari Syaikh Al Azhar syarat. syarif radhi Syed Ahmad Baragbah tentang Ahlulbait dalam Hadits Nabi Syed Ahmad Baragbah tentang Syiah Dan Salah Faham Terhadapnya Syed Ahmad Baragbah tentang Taqiyah Menurut Islam Syiah syiah aceh Syiah adalah madzhab Islam Syiah adalah muslim syiah ali syiah antara iran dan indonesia Syiah dalam Lisan Rasulullah Saw Syiah Houthi syiah imamiyah Syiah Indonesia Syiah Islam Syiah Isna Asyariyyah Syiah Menjawab Syiah menjawab Tasawuf Syiah menurut Syiah syiah nusantara syiah saudi Syiah Sesat Syiah takwa Syiah Tidak Sesat Syiahisasi syiahnusantara Syiria syukur ta'abbudi Tabayun tabayun Syiah TABIAT MENGKAFIRKAN tabiin Tafaqquh Fiddin Tafsir Tafsir al-Quran tafsir birrul walidaen Tafsir Cemerlang tentang Islam Nusantara Tafsir Hikmah Tafsir Maudhu'i Tafsir Mudah Tafsir Surah al-Falaq Tafsir Surat AN-Nas tafsir syiah Tafsir Tematik Tahajud Menurut Ajaran Ahlul Bait As Takdir dan Logika Takfiri Takfirisme takhalli taklid TAKWA takwa bulan ramadhan takwini tamar Tangisan Pemimpin Iran Atas Tragedi Mina Tanya Jawab Tanya Jawab Irfan Tanya Jawab Isyu Fitnah terhadap Syiah Dengan Ahlinya Tanya Jawab Tasawuf Taqi Misbah Yazdi taqiyah Taqiyah Identik dengan Kemunafikan? taqiyyah Tasawuf Tasawuf dan Irfan Tasawuf Praktis Tasawuf Teoritis Tasbih Semesta Tashawuf Tasyri Tauhid Tauhid Dzat TAUHID PADA WUJUD MANUSIA Tauhid Semesta Tauhid Sifat Tawadhuk Kepada Manusia tawassul Tawassul 14 Manusia Suci tembang jawa Tentang Kejujuran Tentang Orang Arif Tentang Usia teologi teologi syiah teoritis terjadi Terjemah Al-Qur'an TERLAMPAU BERSUKACITA Ternyata Penemu Musik Adalah Orang Islam teror Thaharah Thomas Hobbes Tokoh Tragedi Karbala tragedi pembantaian keluarga nabi Tribute to International Quds Day 2012 Tuhan tuhan yang ghaib Tujuan Karbala Tukang cukur Tukang cukur dan Keberadaan Tuhan TV Indosiar Merevisi Fitnah Tentang "Syiah Wukuf di Karbala" Ubay ibn Ka’ab udul Ufuk ukhuwah ukhuwah Islam ukhuwah Sunni Syiah ulama Ulama Sunni Ulama Syiah Ulama Tafsir ulil amri Ulumul Qur'an Ummul Mu`minin Aisyah Berkisah Tentang Kemuliaan Sayyidah Fatimah as undang-undang undang-undang ketenagakerjaan uqala'i Urgensi Ukhuwah Islamiyah amp; Ukhuwah Wathoniyah Ushul Fikih Ustadz Muhsin Labib: Kilas Balik Murtadha Muthahhari Ustadz Taufiq Ali Yahya tentang Tawassul Uswah Video Videos Wafat Wajibul Wujud wali wali faqih Wali Sanga Wani Ngalah Luhur Wekasane wanita wanita muslim wanita muslimah wanita pilihan Warga Syiah Tolak Ubah Keyakinan Wartawan Koran Independent 'Shock' Berkisah Liputannya Tentang Long March Arbain Wasiat Imam Ali Kepada Umat Islam Wasiat Imam Jafar Shadiq Wawancara Wawasan Keislaman Wayang Kulit Wiladah "Sang Penunggang Terbaik" Wilaya'iyah Fakih wilayah Wirid As Sakran wudhu Yaman Yang paling menakjubkan Yazid berkuasa Yazid Naik Tahta Yesus dalam pandangan Imam Ali Bin Abi Thalib as yunani Zainab Cucu Rasulullah SAW Ziarah Kubur zulfikar
false
ltr
item
syiahnusantara.com: Fâtimah az- Zahrâ Penghulu Wanita Alam Semesta
Fâtimah az- Zahrâ Penghulu Wanita Alam Semesta
http://www.syiahmenjawab.com/wp-content/uploads/bung.jpg
syiahnusantara.com
https://www.syiahnusantara.com/2014/09/fatimah-az-zahra-penghulu-wanita-alam.html
https://www.syiahnusantara.com/
http://www.syiahnusantara.com/
http://www.syiahnusantara.com/2014/09/fatimah-az-zahra-penghulu-wanita-alam.html
true
1073726697356742094
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy