Keutamaan Ilmu Dalam Hadis Ahlulbait as

Ahlulbait as. adalah sumber sejati ajaran Islam, sabda-sabda mereka adalah mata air kecemerlangan, sabda-sabda mereka adalah mutiara hikmah ...

Ahlulbait as. adalah sumber sejati ajaran Islam, sabda-sabda mereka adalah mata air kecemerlangan, sabda-sabda mereka adalah mutiara hikmah yang tak terhingga nilainya.


Di bawah ini sabda Imam ja’far ash Shadiq as. (imam Keenam Syi’ah Imamiyah, Ja’fariyah, Itsna’Asyariyah).عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم : طَلَبُ اْلعِلْمِ فَرِيْضَةٌ علَىَ كُلِّ مُسْلِمٍ , ألآ إنَّ اللهَ يُحِبُّ بُغَاةَ اْلعِلْمِ .


Dari Imam Ja’far as beliu berkata : Rasulullah saww bersabda : Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim . Ketahuilah sesungguhnya Allah mencintai para penuntut ilmu.


Syarah[1]: Dalam hadis yang telah disepakati periwayataannya oleh umat Islam ini terdapat dua pembahasan, pertama: keutamaan ilmu pengetahuan, kedua: penentuan ilmu yang wajib dipelajari atas setiap Muslim.


Keutamaan Ilmu:


Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, banyak ayat Al qur’an yang menerangkan keutamaan ilmu pengetahuan, diantaranya ialah: Allah SWT. berfirman:شَهِدَ اللهُ أنَّهُ لآ إلَهَ إلاَّهُوَ وَالمَلاَئِكَةُ و أُوْلُوا العِلْمِ قائِمًا بالقِسْطِ


“Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu)…” (QS:3;18)


Dalam ayat di atas setelah Allah SWT. mengawali dengan menyebut diri-Nya, kemudian malaikat-Nya, Allah menyebut orang-orang yang berilmu. Dan ini adalah sebuah keutamaan besar yang disematkan untuk mereka. Allah SWT. berfirman:يَرْفَعِ اللهُ الذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ و الذين أُوْتُوا العِلْمَ درَجاتٍ…


niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberilmu pengetahuan beberapa derajat.(QS:58;11) Ketika menjelaskan ayat di atas, Ibnu Abbas ra. berkata: Para ulama memiliki beberapa derajat diaas orang-orang Mu’min (yang tidak berilmu), sampai sejumlah tujuh ratus derajat, antara satu derajat dengan yang lainnya perjalanan lima ratus tahun lamanya.

Allah SW. berfirman:هَلْ يَسْتَوِي الذين يَعْلَمُوْنَ و الذين لاَ يَعْلَمُوْنَ


Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui.(QS:39;9)
Allah SWT. berfirman:

إَنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ العُلَماؤُ


Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama’.(QS:35;28)
Diriwayatkan dari Imam Ja’far as beliau bersabda tentang tafsir ayat di atas:يعني بالعلماء من صدّق فعلُه قولَه، ومن لم يصدّق فعله قوله فليس بعالم.


Yang dimaksud dengan ulama’ (dalam ayat tersebut) adalah orang yang tindakannya sesuai dengan ucapanya. Maka barang siapa yang tindakanya tidak sesuai dengan ucapanya ia bukanlah seorang yang alim. Serta masih banyak ayat-ayat lain yang menegaskan keutamaan ilmu pengetahuan dan ulama’. Dan perlu diingat bahwa ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad saw. adalah memerintahkan agar membaca dengan nama Tuhan, dan di dalam surah al Qalam Allah SWT. bersumpah dengan pena. Hadis Nabi saw. juga tidak ketinggalan menerangkan keutamaan ilmu pengetahuan, seperti sabda Nabi saw. kepada Imam Ali as.:


Hai Ali, tidurnya orang yang alim (pandai) lebih utama dari ibadahnya orang yang abid (tapi jahil). Hai Ali, salat dua raka’at yang dilakukan orang alim lebih utama dari seribu raka’at salat orang abid. Hai Ali, tiada kefakiran lebih dari kejahilan dan tiada ibadah lebih dari tafakkur.


Imam Ja’far as. bersabda, “Jika hari kiamat tiba Allah mengumpulkan manusia dalam satu hamparan dan timbangan di tegakkan, lalu ditimbanglah darah para syuhada’ bersama tinta para ulama’ maka tinta para ulama’ lebih unggul dari darah para syuhada.


”Imam Ja’far as. beliau bersabda:إنّ العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أنّ الأنبياء لم يورثوا درهماّ ولادينارا، وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظًّا وافراً، فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه؟ فإنّ فينا أهل البيت في كلّ خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.


Sesungguhnya para ulama, adalah para pewaris para Nabi yg demikian itu kerena para Nabi tidak mewariskan uang dirham ( perak ) dan uang dinar (emas). Mereka hanya mewariskan Hadis-hadis (sabda-sabda) mereka, maka barang siapa mengambil sesuatu darinya berarti ia telah mengambil bagian yang besar . Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu itu ? Karena sesunggughnya hanya dari kalangan kami Ahlulbait pada setiap zaman ada orang-orang baik (’udul) yang akan menyingkirkan dari agama ini pentahrifan orang-orang yang melampaui batas, klaim pembawa kebatilan dan ta’wil orang-orang jahil.


Dari Hammad bin Utsman dari Imam Ja’far as., beliau bersabda:إذا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرا فَقَهََهُ فيِ الدِّيْنِ.


Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka Dia akan menjadikannya mengerti agama.

Imam Muhammad al-Baqir as. bersabda:عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بعِلْمِهِ أفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ ألْفِ عَابِدٍ


Seorang yang alim yang ilmunya bermanfa’at lebih afdhal dari tujub puluh ribu abid.

Dari Imam Ja’far as beliau berkata:قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طريقا إلى الجنَِّة وَإنَّ المَلائِكَةَ لتَضَعُ أجْنِحَتَهَا لطَالِبِ العِلْمِ رِضًا بِهِ و إنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ العِلْمِ مَنْ في السَّمَاءِ ومَنْ في الأَرْضِ حتَّى الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإنّ العلماء وَرَثَةُ الأنبياء , إن الأنبياء لم يُوَرِّثُوا ديناراً ولا درهما ولكن ورّثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر.


Rasulullah saww bersabda, “Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan menempatkannya diatas jalan menuju ke sorga. Dan sesungguhnya para Malaikat benar-benar meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu karena rela terhadapnya. Dan sesungguhnya seluruh yang berada di langit dan di bumi bahkan ikan-ikan di laut memohonkan ampun bagi penuntut ilmu. Dan Keutamaan seorang yang alim dibanding orang yang rajin ibadah (saja) seperti keutamaan bulan di banding bintang-bintang di langit pada bulan purnama. Dan sesungguhnya para ulama’ adalah pewaris para Nabi, sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan (uang) dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil sebagian darinya berarti ia telah mengambil bagian yang banyak.


”Dan masih banyak lagi hadis-hadis lain tentang keutamaan ilmu dan para ulama’. Ilmu Yang Wajib Dipelajari Tentang ilmu apa yang wajib atas setiap untuk mempelajarinya seperti ditegaskan dalam hadis diatas? Para ulama’ berselisih tentangnya. Para teolog mengatakan, “Yang wajib aini atas setiap Muslim untuk mempelajarinya ialah ilmu kalam, sebab dengannya dapat di kenal konsep keesaan Allah, sifat dan af’al-Nya. ”Para Fuqaha’ mengatakan ia adalah ilmu fikih karena dengannya seorang hamba dapat mengerjakan ibadah denga tepat dan benar, dapat mengerti halal dan haram. Para ahli tafsir dan hadis mengatakan ilmu yang wajib dipelajari ialah ilmu Al qur’an dan sunnah sebab ia adalah dasar ilmu-ilmu Islam. Para Shufi berpendapa yang wajib di pelajari adalah ilmu tentang suluk dan tata karma perjalanan seorang hamba.


Di sini perlu dijelaskan bahwa pendapat-pendapat di atas yang membatasi ilmu yang wabij dipelajari hanya pada jenis tertentu adalah kurang tepat. Kata ilmu seperi kata wujud (kebaradaan), ia termasuk kata-kata yang musytarakah (memiliki makna dan tingkatan yang berfariasi). Jika demikian maka ilmu adalah sesuatu yang dengannya manusia menjadi sempurna dan ia butuhkan dalam ma’rifah (pengenalan) tentang dirinya dan tentang Tuhannya, tentang para Nabi utusan dan hujjah-hujjah Allah, pengenalan tentang pekerjaan yang dapat menghantarkanya menuju kebahagian, mendekatkan diri kepada Khaliqnya dan apa-apa yang dapat menghindarkannya dari kesengsaraan dan siksa serta jauh dari Allah SWT dan kampung kemuliaan di sisi-Nya. Dan setiap kali ia telah meraih satu tinggkatan maka wajib atasnya merebut tingkatan diaasnya. Dan tiada batas bagi tingkatan-tingkatan tesebut, sebab tingakatan-tingkatan kedekatan di sisi Allah tiada batas. Dan tentunya tingkatan-tingkatan ilmu ini berbeda berdasarkan perbedaan kesiapan masing-masing orang bahkan berdasarkan perbedaan kondisi dan keadaan seorang sesuai dengan kesempurnaan yang telah dicapainya hari demi hari. Oleh karenanya paling pandainya makhluk Allah; Nabi Muhammad saw. diperintahkan oleh Allah agar memohon ditambah ilmu, “dan katakan: ” Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan” (QS:20;114)


Dan tentang waktu pembelajaran diterangkan dalam hadis: “Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang kubur”. Jadi makna hadis di atas demikian: sesungguhnya menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, baik ia pandai ataupun ia jahil, baik ia kurang maupun ia sempurna (kalau dibanding dengan yang berada di bawahnya). Dan tentunya tingkatan-tingkatan ilmu ini berbeda berdasarkan perbedaan kesiapan masing-masing orang bahkan berdasarkan perbedaan kondisi dan keadaan seorang sesuai dengan kesempurnaan yang telah dicapainya hari demi hari.


Catatan:


Kemudian perlu diketahui bahwa sabda Nabi saw. pada akhir hadis di atas: “Ketahuilah sesungguhnya Allah mencintai para penuntut ilmu” menunjukkan bahwa ilmu yang para pencarinya dicintai Allah SWT. pastilah ilmu yang mulia, yang dicari hanya karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain.


Dari Imam Bagir as. beliau bersabda:مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِي بِهِ الْعلَََُمَاءَ ، أوْ يُمَارِي بِهِ السُفَهَاءَ ، أو يَصْرِفَ به وُجُوْهَ النَّاسِ إليه فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، إنَّ الرِئَاسةَ لاََتَصْلُحُ إلاَّ لأَِهْلِهَا.


Barang siapa mencari ilmu untuk tujuan menyombongkan diri kepada para ulama’ dengan ilmu tersebut atau mendebat orang-orang yang bodoh dengannya atau memalingkan perhatian orang kepadanya, hendaknya menempati tempatnya di neraka, sesungguhnya kepemimpina tidak laik kecuali bagi ahli (pemilik)-nya.


Dari Imam Ja’far a.s beliau bersabda:مَنْ أرَادَ الحَِديْثَ لِمَنْفَعَةِ الدُنْيَا لَمْ يَكُنْ لَه ُفيِ الآخِرَةِ نَصِيْبٌ، ومن أراد به خَيْرَ الآخرةِ أعْطَاهُ الله ُخَيْرَ الدنيا و الآخرةِ.


Barang siapa menginginkan hadis untuk meraih manfa’at duniawi, maka kelak di akhirat ia tidak akan mendapatkan bagian (kebaikan), dan barang siapa menginginkannya untuk tujuan kebaikan akhirat, Allah akan memberinya kebaikan dunia dan akhirat. Jadi mencari ilmu Allah SWT. hendaknya murni karena Allah dan untuk mendekakan diri kepada-Nya. Semoga kita semua di jadikan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya.


Amiin ya Rabbal Alamiin.
_____________________________________
[1] Keterangan hadis di atas diambil dari Syarah Ushul al-Kafi; Mulla Shadra dan kitab al-Wafi; Faidh al-Kasyani.

loading...
loading...
loading...
Name

#ahlulbait #shalawat #doa #AlQuds #buku putih mazhab syiah #DR Ahmad Thayyib #Dzikir #ebooks #Fatimah #FikihSyiah #ImamAli #ImamHasanAlMujtaba #ImamKhomeini #isis #kitabsyiah #syiahmenjawab #alkafi #Mufti Ahlusunnah Mesir #Mufti Al-Azhar #Persatuan Umat Islam #Syiah Bagian dari ISLAM #syiahmenjawab #tabayyun #alibinabithalib #Umur #Walipitu #Walisongo #Wawancara Eksklusif 10 kegagalan memahami syiah 17 Agustus 2017 4 Pesan Nabi SAW kepada 'Ali as ABI ABI berkunjung Kemenko Polhukam abu bakar abu dzar abu dzar al-ghifary abu jaham Abu Turab Adab Berkomunikasi Dalam Quran agama Agama amp; Dunia Agama dan AKhlak Agama dan Dunia Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern Agama Memperkuat Diri Hadapi Kesulitan Agama Sadis agama untuk manusia Agresi Saudi agustinus ahkamul quran Ahli Ibadah Yang Riya' ahlul bait ahlul bayt ahlul bayt as ahlulbait Ahlulbait as adalah Ahlu adz Dzikr Ahlulbait as Bagaikan Pintu Pengampunan Ahlulbait Nabi as adalah Tali Allah Ahlussunnah ahlusunah Ahmad Taufik Jufry air Air Mata Kerinduan Uwais Al Qarani Kepada Rasul SAW Ajaran Ajaran Nabi Muhammad Saw Untuk Kehidupan ajwibah akal fitrah AKAR FITNAH akhlak Akhlak Imam Sajjad Pasca Karbala Akhlak Mulia Akibat Lalai Shalat Akidah Akidah Syiah Aktivis Al Mahdi al quran Al Quran al quran syiah Al-Fatihah al-ghaib Al-Ghazali Al-Kalbi Al-Qur'anul Karim Al-Quran Alam Ali Ali Akbar Ali ibn Abi Thalib ali khamenei ali shariati ali syariati aliran sesat Amalan Malam Nisfu Sya’ban amaliyah Amr bin Yasir an-Najasy an-Najazyi Anda Bertanya Anda bertanya SYiah menjawab Annemarie Schimmel Anti Stres anti terorisme Antologi Islam Apa Apa Definisi Roti? Apa yang Kita Pikirkan Api Takfiriah Yang Menjilat Diri Sendiri Arab Saudi Arbain Husaini Argumentasi Rasional Syiah Tentang Imamah Aristoteles asal-usul syi'ah Asas Politik Kanjeng Nabi Muhammad SAW Asuransikan dirimu dengan doa ini Asyura asyuro At-Taqrib Audio awjibah Ayat-ayat Keagungan Nabi Ayatollah Bahjat qs Ayatullah Nuri Hamadani Ayatullah Shafi Ghulpaghani Ayatulloh Az-Zahra bab Bagaimanakah Bahagia? bahagia Bahasa Agama BANGGALAH MENJADI BANGSA INDONESIA Bangsa Iran Bangsa Persia Bantahan Keras Bahwa Syiah Pengikut Ibn Saba' Bedah Buku Putih Mazhab Syiah Berbahagia karena berbagi jalanNya berbuat baik Berdzikir dalam Perspektif Imam Khomeini Berita Berkah Sang belahan jiwa Nabi SAW amp; Doa Ziarah padanya Bersama Tuhan Di Bulan Suci bersuci bertindak Berwisata dengan Kemuliaan Fatimah Azzahra Betulkah Syi'ah Mengkafirkan Sunni? bijak Biografi Biografi Allamah Thabathaba'i Biografi Imam Ali Biografi Ulama Syiah Bisik-bisik Obama Tentang Islam di Indonesia Budaya Budaya & Gaya Hidup Budaya amp; Gaya Hidup Buku Putih Mazhab Syiah: Fakta Eksistensi Syiah Bulan bung karno Bung Karno pun Napak Tilas ke Imam Husain di Karbala Bung Karno pun Ziarah Imam Husain di Karbala Buya Syafi'i Ma'arif Cahaya Cahaya Nabi Muhammad Cahaya Nabi Muhammad saw Cahaya Tuhan cak nun CARA MENDIDIK ANAK ala AMIRUL MUKMININ ALI BIN ABI THALIB (S.A) cerita cerita sufi Chat Cinta Cinta Anugerah Terindah Cinta kepada Husein Cinta kepada Nabi SAW Cinta Kepada Keluarga Nabi Muhammad SAW Cinta Menyatu dalam taat kepadaNya Cinta Rasulullah SAW Kepada Empat Sahabat Radhiyallahu'anhum Copernicus corak filsafat Syiah Dan Sinterklas Turut Melakukan Aksi Intifadah Bela Palestina Daras Akidah Daras Akidah MIsbah Yazdi Definisi Roti Deklarasi Bersama Pulangkan Pengungsi Sampang Delapan jalan menghapus dosa Demonstrasi di Yaman Dialog Newton Diam diskriminasi Do’a Doa Adilah Doa Adilah adalah salah satu doa yang dianjurkan dan diajarkan untuk mencegah kita kehilangan iman saat ajal menjemput nanti. Doa Ahad (Janji Setia) Doa Hari Jum’at Doa Jausyan Kabir Doa Keamanan Doa Kumayl/Hazrat Haidr as doa perpisahan ramdhan doa ramdhan Doa Tawassul Nabi dan Ahlulbaitnya yang suci Doktrin Dosa dua belas imam dunia islam Dunia Islam dzulhijah Editorial Empat Hal Yang Mematikan Hati Enam Hal Yang Dapat Menghapus Amal Kebaikan enggan Epistemologi Agama Eskalasi Intoleransi Takfiri di Yogyakarta etika Ramadhan Face Off "Palestine" Fajar 5 Simbol Persatuan Sunni-Syiah FAKTA FATIMAH Faktor Faktor Pemicu Perpecahan falasi Falsafah Kebangkitan Imam Husain Fana Fana dalam dunia Irfan fathimah Fathimah as tentang Keagungan Al-Qur'an fathul bari Fatimah 'alaihassalam FATIMAH AZ- ZAHRA: IBU dari AYAHNYA dan PENGHULU SELURUH WANITA fatwa Fatwa Fatwa Sesat yang mensesatkan fatwa imam Khamenei Fatwa Marja' Fatwa Sayid Khamenei Larangan Mencaci Sahabat dan Simbol-Simbol Ahlussunnah Fenomena Alam fikih fikih ibadah Filosofi Filsafat Filsafat Iluminasionis Filsafat Islam filsafat Kant Filsafat Nahwu fiqh Fiqh Ibadah fiqih Syiah Fiqih syiah najis Firaun Fisafat Fitnah Syiah fuqoha gagal memahami syiah gaib Galileo Gallery Gerakan Politik-Sosial Imam Khomeini Gereja Ghadir Ghadir Khum golden ways Grand Syaikh Al Azhar : Fatwa Larangan Pembunuhan Muslim Syiah Meredam Konflik Sektarian gubernur gubernur mesir Guru hadis hadis ahlulbait hadis syiah Hadist Hadist Rosululloh Hadist Tsaqalain hadits Hadits hadits 12 khalifah. khulafa ar Rosyidin hadits ahlulbait hadits nabi haji Haji Langganan Hajj (The Pilgrimage): Menghampiri Allah Swt hak hak asasi manusia HAK IBU DAN HARI IBU hak sahabat hak teman HAKEKAT NISFU SYA'BAN Hakekat Puasa Menurut Perspektif Al-Quran Hakikat Dzikir Hakikat Syafaat dan Tawassul Menurut Al-Quran hakim Hakim Cium Tangan Terdakwa Halilintar HAM hamba Harapan Hari Internasional al-Quds di Semarang diikuti oleh ribuan orang yang cinta kemerdekaan dan perdamaian hari kemenangan Hari Raya Orang Berpuasa Harmoni Sunnah-Syiah di Irak Harmoni Titik-Temu Sunni/NU dan Syiah harmonis hasan al banna HASAN AL BANNA DAN PROGRAM PENDEKATAN SUNNI-SYIAH hasan al bashri Hasan al-Mujtaba Hati hawa nafsu hawa nafsu dalam al quran hadits hawa nafsu menurut syiah Hedonis Penyakit Kehidupan Hermeneutika hikmah hikmah imam Ali as Himah Hisbulloh Houthi hubungan hubungan antara agama dan akhlak hudud hukum hukum Islam hukum Qiyas hukum Tuhan Hume humor husain husain fadhlullah HUT RI ibadah wanita ibnu hajar ibu Ibu Kaum Mukminin dan Keutamaan Wanita Muslim Pertama Ideologi Syi'ah Idul Qurban dan Penyembelihan ihtiyath ijtihad ikhtilaf ilahi Ilmu Ilmu Agama Ilmu Firoq Image imam imam 12 imam ali Imam Ali Adalah Rahmat Imam Ali Al Ridho as Imam Ali ar-Ridha imam ali bin abi thalib Imam Ali dan Dua Orang Yahudi Imam ALi dan Filsafat Nahwu imam ali khamenei Imam Ali Zainal Abidin Imam Ali Zainal Abidin as Imam As-Shadiq Imam Asajad Imam Hasan Imam Hasan al mujtaba Imam Hasan dalam literatur Syiah Imam Hasan menurut Syiah Imam Husain IMAM HUSAIN PRIBADI DIDIKAN RASULULLAH SAW. Imam Husain Tragedi Karbala Imam Husein imam ja'far shadiq Imam Ja'far Shadiq dalam Mengurai Penyimpangan Imam Jafar Imam Jafar Asshadiq as imam Jafar shadiq as Imam Jafar Sodiq Imam Jawad imam khomeini Imam Khomeini Membangkitkan Kesadaran Umat Imam Khumaini Imam Mahdi Imam maksumin Imam Musa Al Kazhim as Imam Musa Kazhim as Imam Musa Kazim Imam Sajjad Imam Syiah imam syiah. imam ahlulbayt as IMAM ZAMAN as imamah Imamah amp; Wilayah imamah dan khilafah Imamah Imam Ali Imamah menurut syiah Iman iman dan amal. korelasi iman dan amal individu Indonesia indonesia merdeka Info Syi’ah Info Syiah Instropeksi Diri Internasional Iran Iran-kah Bangsa Yang Dijanjikan Dalam Surat Muhammad? Iranphobia dan Syiahphobia Irfan Irfan amp; Tasawuf Irfan dan Akhlak Irfan dan Filsafat Irfan Praktis Irfan Teoritis ISIS Berencana Teror Iran ISIS Perusak Citra Islam Muhammadi (Saw) iskandariah Islam islam damai Islam dan Keindonesiaan islam nusantara Islamisme Islamphobia israel istibra ISTIKHARAH DENGAN TASBIH Jabatan itu tidak lebih berarti dari sepatuku Jabir ibn Abdullah Al-Anshari Jadilah Orang Baik jagalah persatuan umat Jalaludin Rahmat Jalaludin Rumi Jangan Ada Ruang di Indonesia untuk Terorisme Jangan berpangku tangan Jawa Jejak-jejak Imam Ali pada Bendera Macan Ali Cirebon Jokowi Jokowi: Gus Dur tak rela konstitusi diremehkan judul Jurnalis Juru Selamat Kalau Di Jawa Ada Wali Songo Di Bali Punya Wali Pitu Kamu adalah Kebiasaanmu Kanjeng Nabi SAW Karbala KATA DAN UJARAN KATA-KATA YANG MEMBUAT ABU THALIB MANTAP keadilan kebahagiaan Kebangkitan Imam Husain keberkahan bulan ramadhan Kebhinekaaan Kedatangan Imam Mahdi as Kedudukan Bersikap Jujur Dalam Hidup kedudukan perempuan Kefakiran dan Kebakhilan kegagalan memahami syiah Keharmonisan Sunni-Syiah di Masjid Yardyam Rusia Kehendak Bebas Dan Takdir kehidupan Kehidupan Ali ibn Abi Thalib Keilmuan Islam Kejahilan yang paling besar kelahiran keledai Keluarga Nabi KELUH KESAH KAWAN (1) KELUH KESAH KAWAN (2) Kemaksuman Nabi dalam Perspektif Al-Quran Kemaksuman Nabi Muhammad SAW Kemaksuman Para Nabi Menurut Syiah Kembali Kepada Keaslian Jatidiri Manusia Kemenag Gelar Dialog Lintas Guru Agama Untuk Tingkatkan Toleransi Kemenangan Sudah Dekat kemiskinan Kenabian Kenapa Selalu Berpecah-belah? Kepeloporan Syiah di bidang Ilmu Kalam Kepemimpinan Dan Imam Maksum Kepler kerajaan aceh kerjasama Kesatria Karbala Ali akbar kesetaraan Kesucian ketenagakerjaan Keteraturan Keteraturan Fenomena Semesta Ketika Anak Melawan Kita Ketika Binatang-Binatang Berhaji Ketuhanan keutamaan bulan Keutamaan Hari dan Bulan Sya'ban khalifah khilafah khomeini Khotbah 1 Khurasan khutbah Imam Ali as Kilas Balik Murtadha Muthahhari kisah kisah bijak kisah hikmah Kisah Romantis Keluarga Kenabian Kisah sakitnya Rasul sebelum Wafat Kisah sebuah cincin Mulia Kita atau Imam Zaman yang Ghaib? Kita Beragam kitab kitab syiah Koalisi Saudi-Zionis Gagal Tenggelamkan Isu Quds dan Palestina Konsep Ketuhanan Konsep Ketuhanan Dalam Filsafat Konsultan Nikah Saudi bolehkan suami pukuli istri secara Islami Korban Crane kristen Kritik Israel Kumail kurr Lagu Kebangsaan Lahirnya Sang Putera Ka'bah lailatul qadar menurut syiah lailatul qadr Larangan Menolak Peminta Lau Kana Bainana Al-Habib Law Kana Bainana Lentera Ilahi lidah Link logika Lord of The Ring luqman luqman hakim Ma'arif Ma’rifah madzhab Ja'fari makna haji Makna Kesyahidan Makna Syahadah Makrifatullah malaki tabrizi malam di malam lailatul qadar malik asytar mantan Walikota London diskors manusia manusia dan alam semesta Masa Dhuhur Masa IMAM ZAMAN as masalah masehi masuknya islam masyarakat Matahari mazhab Melatih Diri Melatih Diri untuk Hidup Melihat Allah Melihat Tuhan Memohon Taufik Mempelajari Ilmu Agama Menahan Tangisan Si Miskin Menakar Kualitas Sang Mufti Ketika Murka Mencegah Predator Anak Menembus ruang dan waktu bersama Jibril Mengapa Asyura Diperingati Tiap tahun Mengapa Menangis Atas al Husain mengenal hawa nafsu Mengenang dan Berbahagia Menggalang Persatuan Seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi SAW Menghadapi Kemarahan Dengan Santun Menghampiri Allah Swt menjadi manusia haji Menjadi Musafir Yang berhasil Menjaga Amalan MENJAGA HATI amp; LIDAH menjawab fitnah menjawab tuduhan menolak buku panduan MUI Menolak syiah Menyangkal Filsafat Hampa Merdeka mesiah Milad Fatimah Az Zahra as Mimpi yang Terbeli Motivasi Qurani Mozaik muamalah mudhaf Muhammad Muhammad saw Muhasabah diri Muhsin Labib MUI MUI dan Syiah MUI dan Tugas Mempersatukan Umat mujtahid mukallid Mukjizat Nabi Mukmin Adalah Sekufu Bagi Mukmin Munajat/Doa Murid murtadha muthahhari muslimah muthahhari muthlaq Mutiara Ahlulbait Mutiara Hikmah mutiara imam Ali as MY MOTHER IS THE MIRROR OF MY LIFE MY MOTHER IS THE MIRROR OF MY LIFE (2) Nabi Nabi Muhammad nahjul balaghah najasah Najh al-Balaghah nakhai nama Allah Nasab Imam Ali Nasehat Imam Khomeini (qs) untuk Seorang Muslim nashiruddin Nasional Nasionalisme Nasruddin Natal Dan Teologi Cinta Neo Teologi Nikah Mut`ah Nilai dan Kadar Manusia NKRI Harga Mati nominalisme NU Meminta Jokowi Bubarkan Ormas Keagamaan Anti Pancasila Nur Muhamad Nur Muhammad Nusantara Opini Orang tua dan orang hitam tidak akan masuk surga Orang yang berilmu dengan orang yang beriman sangat berbeda Orang Yang Sombong ORATOR ZALIM Orde Baru ormas ahlulbait indonesia Ormas Anti Pancasila Harus dibubarkan Pahala Memaafkan pajak pancasila Pancasila Jaya Pandangan Imam Ali as Tentang Kebodohan Pandangan Ulama dan Sejarahwan Tentang Imam Ali Zainal Abidin as Panjang Umur Para Sahabat PBNU pejabat Pelajaran Dari Yang Telah Berlalu pembalasan Pembantaian Imam Husain PEMBENCI DAN KEBENCIAN pembicara Pembuktian Wajibul Wujud Pemicu pemikiran Pemikiran dan Kepribadian Imam Khomeini Bagi Dunia pemimpin islam Pemimpin Non Muslim penalaran Pencipta Pencipta Lagu pendekatan sunni syiah pendengar Pengakuan Mahasiswa Asal Myanmar Tentang Syiah Pengangkatan Yazid Pengaruh Buruk Malas dan Solusinya pengertian pengetahuan Pengetahuan memberikan manusia wawasan dan kesadaran Pengetahuan menurut Imam Ali as Pengetahuan Umum Penghalang Kehadiran Hati Ketika Shalat Penghancuran Situs Kuno: dari Suriah hingga Yogya Penghormatan Imam Ali as Kepada Para Tamu Pengorbanan Imam Ali bin Abi Thalib as untuk Tamu penguasa islam Pengungsi Sampang Penolakan Ulama Islam Terhadap Gerakan Takfiri Pentingnya Sejarah PERANG MELAWAN KEBODOHAN Perbedaan Tidak Harus Diseragamkan perempuan perempuan muslimah Peringatan Wiladah Al-Mahdi Afs Peristiwa Karbala Permainan Politik di Balik Dukungan Wahabi Salafi Takfiri pernikahan Pernyataan Perpecahan persahabatan sunni-syiah Persatuan persatuan islam Persatuan Islam dalam Perspektif Imam Ja'far as Persatuan Syiah-Sunni persaudaraan sunni-syiah persaudaraan umat Persefektif Al-Quran Perspektif Perspektif Imam Jafar Shadiq as tentang Sumber Pengetahuan Perspektif Jendral Gatot tentang Persatuan dan Pertahanan Indonesia Perspektif/Opini Pertolongan Allah Pesan Pesan Asyuro Sayidah Zainab Pesan Asyuro Sayidah Zainab as Pesan Asyuro Sayidah Zainab Singa Bani Hasyim Pesan dan Nasehat untuk MUI Pesan Haji Ayatollah Sayyid Ali Khamenei 2016 Ini Hadirkan Tetesan Airmata Pesan Haji Oleh Ayatollah Sayyid Ali Khamenei 2016 Ini Hadirkan Tetesan Airmata Pesan Haji Rahbar 2017 pesan imam ali Pesan Majma Jahani Ahlul Bait PESAN NATAL AYATULLAH KHAMENEI pesan persahabatan Pesan Rahbar Pesan Syahid Mohsen Phobia Terhadap Syiah? Itulah Desain Kepentingan Barat Pilkada Piramida Planet Planet Matahari plato Pokoknya kambing walaupun bisa terbang praktis Presiden Presiden Perintahkan Aparat Cegah Aksi Teror Saat Natal pria dan wanita Primordialisme Prinsip Kemahdian Dalam Al-Qur'an Profil Ahlulbait proklamasi Puasa puasa batin puasa lahir puasa ramadhan puisi Puteri kesayangan Nabi Putin Qiyas menurut Syiah Qosim sulaemani Quds Day Dalam Pandangan Imam Khomeini ra Quds Day in Semarang Quote Qur'an quraish Shihab RACHEL CORRIE CUKUPLAH MENGENALIKU Rahasia Bulan Rahasia Halilintar Rahasia Matahari rahbar Raja Saudi ramadhan ramadhan dalam hadits rasulullah dan ahlulbait Rasulullah SAW Simbol Persatuan realitas Rektor IAIN: Banyak Titik Temu Sunni (NU) dan Syiah Rencana Allah Pasti Indah Rene Descartes renungan renungan akhir ramadhan Renungan Tengah Malam retorika Revolusi revolusi iran Revolusi Mental amp; Aku (Bukan) Siapa risalah Rizqi Romawi Rosululloh Ruh Saat Tidur Rukyatullah rumah tangga RUMAH TANGGA YANG SEHAT PONDASI KOKOH SEBUAH NEGARA Rusia Komitmen Dukungan Kepada Negara-Negara Islam sahabat Sahabat Nabi Sahabat Nabi SAW sains Salah Memahami Hukum salman Sambut Tahun Baru Rahbar Menyampaikan Pesan Khusus untuk Rakyat Iran Sampah Sampah Hati Samudera Hindia Masa Depan Ekonomi Dunia Sastra Sastra Barat Sastra Islam satu tuhan Saudi Saydah Fatimah Sayid Hasan Alaydrus Sayidah Fatimah sayyid Ali Khamenei Sayyid Hasan Khomeini Sayyidina Hasan Sebaik-baik manusia Sedekah seimbang sejarah sejarah islam Sejarah Perkembangan Syiah di Indonesia sejarah syi'ah Seluruh manusia tertidur pulas. Ketika ajal tiba mereka baru sadar Semua Tentang Ali Karamallahu Wajhah seni Senjata Musuh Masa Kini Seorang penjual keripik singkong Seri Tanya Jawab Irfan Serial Karbala Seruan Kanjeng Nabi SAW sesat Setan setan tidak disiksa api neraka Setelah Kunjungan Raja Saudi: Melawan Ekstremisme? shahifah Mahdiyyah shalat shalat sufi Siah Nusantara Siapa "Habib" itu? Siapa dari kita yang paling banyak memakan kurma? siapakah ahlulbait nabi Sifat Af'aliyah SIfat Allah Sifat Dzatiyah Simbol Keagungan Spiritualitas Simbol Kesabaran Ahli Bait as Simbol Persatuan Dunia Islam Sirah Sirah Ahlulbait as skeptisisme skolastik socrates soekarno Sofis sosial studi skolastik Sumber-sumber Pendanaan ISIS Sunan Kali Jaga sunni sunni syiah Sunni-Syiah di Nusantara Sup Panas surat surat imam ali surat malik asytar Surat Muhammad syafaat Ahlulbait as Syafaat dan Optimisme Syafaat Nabi syahadah Syahid Murtadha Muthahhari Syaikh Al Azhar syarat. syarif radhi Syed Ahmad Baragbah tentang Ahlulbait dalam Hadits Nabi Syed Ahmad Baragbah tentang Syiah Dan Salah Faham Terhadapnya Syed Ahmad Baragbah tentang Taqiyah Menurut Islam Syiah syiah aceh Syiah adalah madzhab Islam Syiah adalah muslim syiah ali syiah antara iran dan indonesia Syiah dalam Lisan Rasulullah Saw Syiah Houthi syiah imamiyah Syiah Indonesia Syiah Islam Syiah Isna Asyariyyah Syiah Menjawab Syiah menjawab Tasawuf Syiah menurut Syiah syiah nusantara syiah saudi Syiah Sesat Syiah takwa Syiah Tidak Sesat Syiahisasi syiahnusantara Syiria syukur ta'abbudi Tabayun tabayun Syiah TABIAT MENGKAFIRKAN tabiin Tafaqquh Fiddin Tafsir Tafsir al-Quran tafsir birrul walidaen Tafsir Cemerlang tentang Islam Nusantara Tafsir Hikmah Tafsir Maudhu'i Tafsir Mudah Tafsir Surah al-Falaq Tafsir Surat AN-Nas tafsir syiah Tafsir Tematik Tahajud Menurut Ajaran Ahlul Bait As Takdir dan Logika Takfiri Takfirisme takhalli taklid TAKWA takwa bulan ramadhan takwini tamar Tangisan Pemimpin Iran Atas Tragedi Mina Tanya Jawab Tanya Jawab Irfan Tanya Jawab Isyu Fitnah terhadap Syiah Dengan Ahlinya Tanya Jawab Tasawuf Taqi Misbah Yazdi taqiyah Taqiyah Identik dengan Kemunafikan? taqiyyah Tasawuf Tasawuf dan Irfan Tasawuf Praktis Tasawuf Teoritis Tasbih Semesta Tashawuf Tasyri Tauhid Tauhid Dzat TAUHID PADA WUJUD MANUSIA Tauhid Semesta Tauhid Sifat Tawadhuk Kepada Manusia tawassul Tawassul 14 Manusia Suci tembang jawa Tentang Kejujuran Tentang Orang Arif Tentang Usia teologi teologi syiah teoritis terjadi Terjemah Al-Qur'an TERLAMPAU BERSUKACITA Ternyata Penemu Musik Adalah Orang Islam teror Thaharah Thomas Hobbes Tokoh Tragedi Karbala tragedi pembantaian keluarga nabi Tribute to International Quds Day 2012 Tuhan tuhan yang ghaib Tujuan Karbala Tukang cukur Tukang cukur dan Keberadaan Tuhan TV Indosiar Merevisi Fitnah Tentang "Syiah Wukuf di Karbala" Ubay ibn Ka’ab udul Ufuk ukhuwah ukhuwah Islam ukhuwah Sunni Syiah ulama Ulama Sunni Ulama Syiah Ulama Tafsir ulil amri Ulumul Qur'an Ummul Mu`minin Aisyah Berkisah Tentang Kemuliaan Sayyidah Fatimah as undang-undang undang-undang ketenagakerjaan uqala'i Urgensi Ukhuwah Islamiyah amp; Ukhuwah Wathoniyah Ushul Fikih Ustadz Muhsin Labib: Kilas Balik Murtadha Muthahhari Ustadz Taufiq Ali Yahya tentang Tawassul Uswah Video Videos Wafat Wajibul Wujud wali wali faqih Wali Sanga Wani Ngalah Luhur Wekasane wanita wanita muslim wanita muslimah wanita pilihan Warga Syiah Tolak Ubah Keyakinan Wartawan Koran Independent 'Shock' Berkisah Liputannya Tentang Long March Arbain Wasiat Imam Ali Kepada Umat Islam Wasiat Imam Jafar Shadiq Wawancara Wawasan Keislaman Wayang Kulit Wiladah "Sang Penunggang Terbaik" Wilaya'iyah Fakih wilayah Wirid As Sakran wudhu Yaman Yang paling menakjubkan Yazid berkuasa Yazid Naik Tahta Yesus dalam pandangan Imam Ali Bin Abi Thalib as yunani Zainab Cucu Rasulullah SAW Ziarah Kubur zulfikar
false
ltr
item
syiahnusantara.com: Keutamaan Ilmu Dalam Hadis Ahlulbait as
Keutamaan Ilmu Dalam Hadis Ahlulbait as
syiahnusantara.com
https://www.syiahnusantara.com/2017/03/keutamaan-ilmu-dalam-hadis-ahlulbait-as.html
https://www.syiahnusantara.com/
http://www.syiahnusantara.com/
http://www.syiahnusantara.com/2017/03/keutamaan-ilmu-dalam-hadis-ahlulbait-as.html
true
1073726697356742094
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy